Digisosiaalityön kehittäminen ja sähköisten palveluiden käyttöönottaminen kiinnostaa laajasti

ISO järjesti 4.11. Saanko luvan? Tervetuloa digisosiaalityön kartalle! -webinaarin. Tilaisuudessa useat kymmenet eri sote-organisaatioita sekä koulutus-, järjestö- ja yrityssektoria edustaneet ammattilaiset saivat kuulla digisosiaalityön kehittäjien kokemuksia omasta työstään. Tavoitteena oli hälventää ennakkoluuloja ja esitellä monipuolisesti sitä, mitä kaikkea myönteistä digitalisaatio voi kunkin omaan työhön ja asiakkaiden elämään tuoda.

Webinaarissa haastateltiin sosiaalihuollon kehittämistä Terveyskylässä tekevää sosiaalityöntekijä Essi Rovamoa (HUS Psykiatria) sekä Päijät-Hämeen sote-rakenneuudistukseen sisältyvää digisosiaalityön kehittämistä luotsaavaa projektityöntekijä Tarja Poutiaista (Sosiaalialan osaamiskeskus Verso). Essin ja Tarjan esimerkit omasta polustaan olivat hyvin kannustavia: digiin liittyvät epäilykset ovatkin vaihtuneet innostukseen ja turhautuminen tietojärjestelmien ja käytännön työn tarpeiden yhteensopimattomuudesta haluun vaikuttaa omalla asiantuntemuksellaan. Tehtävien ja kiireen lisääntymisen sijaan sähköisten palveluiden käyttöönotto onkin antanut lisää aikaa sosiaalityön ydinsisältöön, eli asiakkaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Miten sitten kukin meistä löytäisi omalle, sosiaalihuollon digitalisaatiota hyödyntävälle polulleen? Essin ja Tarjan neuvoilla alkuun pääsee juuri niin pienin askelin kuin kukin haluaa ottaa. Paljon valmiita työkaluja ja sisältöjä on jo tuotettu ammattilaisten tueksi (esimerkiksi Terveyskylän eri Talot), verkostoihin pääsee helposti vaikka sosiaalisen median välityksellä (mm. eSosiaalityön mahdollisuudet -Facebook ryhmä) ja monessa organisaatioissakin on kenties jo teknisiä sovelluksia käytössä etävastaanottojen käynnistämiseen. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että avaudumme ajatukselle digistä osana arkea ja työtämme ja rohkaistumme kokeilemaan.