« Takaisin

Esittelyssä: Anne Surakka, ISOn erityisasiantuntija, tiedolla johtaminen

Olen aloittanut erityisasiantuntijan tehtävässä 1.8.2019. Työhöni kuuluu kehittää ISOn strategian mukaisesti sosiaalihuollon tiedonhallintaa, tiedolla johtamista ja palvelujen digitalisaatiota. Lisäksi koordinoin ja tuen ISOn asiantuntijanverkostojen ja kehittämishankkeiden työtä ISOn toiminta-alueella. Olen myös osaltani mukana edistämässä sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöä sekä määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa. Strategisia vastuualueitani ovat:

  • Tietoon perustuva kehittäminen

  • Ennakoiva uudistustyö

  • Monipuolinen viestintä

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka) ja terveystieteiden maisteri (terveystaloustiede). Minulla on aiemmilta vuosilta työkokemusta sekä sosiaalityön asiakastyöstä että sosiaalialan kehittämis- ja opetustehtävistä. Siirryin ISOon Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke – SOKRAsta, jossa toimin vuodesta 2015 alkaen Itä-Suomen alueen tutkijana ja asiantuntijana. Tutkimustyössä olen saanut perehtyä Itä-Suomen huono-osaisuuden ja hyvinvoinnin tekijöihin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön sekä palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Osaamiskeskustyössä haluan tukea erityisesti tutkittuun tietoon perustuvaa kehittämistä ja sosiaalialan osaamisen vahvistamista