« Takaisin

ISO SOS -hankkeessa kirkastettu aikuissosiaalityötä

ISO SOS -hanke
– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

Hankkeen syksy on edennyt nopeasti ja kiihtyvällä vauhdilla. Työntekijöiden osalta osallistujamäärätavoitteet on jo saavutettu, mutta vielä on tekemistä siinä, että saamme asiakkaat mukaan. Mittarikokeiluissa Kykyviisarimittauksia on tehty yhteensä 55, kun tavoite oli 52 mittausta. Essotella ja Pieksämäellä mittauksia on onnistuttu tekemään tavoiteltua enemmän.

Työntekijöiden kokemukset mittarin käytöstä ovat olleet myönteisiä, vaikka se lisääkin asiakastyöhön varattavaa aikaa. Hankkeen loppupuolella nähdään, vaikuttiko mittarin käyttöön sijoitettu aika asiakastyöskentelyyn tavoitetta edistävästi. Asiakkaiden kokemuksista ei vielä ole analysoitua tietoa, joten elämänhallinnan paranemisesta ei hankkeen tässä vaiheessa vielä voi sanoa mitään.

Asiakasprosessiin liittyviä palvelukokeiluja on tehty vasta parilla ryhmätoiminnalla, mutta vuoden 2019 alussa kokeilut laajenevat. Tähänastiset kokemukset ryhmistä ovat olleet innostavia.

Jalkautuminen vaikuttaa olleen tähän mennessä onnistunein toiminto hankkeen toimenpiteistä. Se on ollut konkreettinen, yksinkertainen ja ymmärrettävä asia ja siitä saadut kokemukset ovat olleet innostavia ja myönteisiä. Jalkautumisia on joulukuuhun tultaessa tehty lähemmäs 70 eri kertaa ja niissä on tavoitettu noin 400 ihmistä. Jalkautuminen on lisännyt aikuissosiaalityön näkyvyyttä sekä yhteistyötahojen että asiakkaiden silmissä ja madaltanut lähestymiskynnystä. Nyt on koottu jalkautumisen kokemuksia työntekijöiltä ja seuraavaksi niitä kootaan asiakkaiden ja verkostojen näkökulmasta.

Mittarityöskentelyn vaikuttavuudesta on vielä vaikea sanoa mitään, koska asiakaslomakkeita on palautunut kovin vähän. Mittarityöskentelyn antamaa tietoa rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta ei aivan ymmärretä. Tämä asia korjaantunee rakenteellisen sosiaalityön valmennuksessa vuoden 2019 puolella. Nähtäväksi jää, näkyykö ryhmäkokeilujen vaikutus mittarissa seuraavalla mittauskerralla. Rakenteellisen sosiaalityön "lamppu on syttynyt" ainakin jollakin tasolla ja tästä on hyvä jatkaa asian konkretisoimista.

Hanketta voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa:

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi

päivitetty 14.12.2018