« Takaisin

ISO SOS -hankkeessa kirkastettu aikuissosiaalityötä

ISO SOS -hanke
– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä -hankkeessa kehittämistyö on syksyn tullen hyvässä vauhdissa. Kaikilla osatoteuttaja-alueilla on kesän jälkeen tehty monenmoista ja kaikissa työpaketeissa on edetty. Asiakkaita on tähän mennessä saatu osallistumaan yhteensä 45 ja työntekijöitä yhteensä 52. Työntekijätavoite on saavutettu, mutta asiakkaiden mukaan saamisessa on vielä tekemistä. 

1. Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä: Kehittäjäasiakkaiden kanssa työskentely on jatkunut kaikilla alueilla ja Kykyviisarin kokeiluja on tehty. Työikäisten asiakasprosessin terävöittämiseksi on järjestetty työpajat Kajaanissa ja Mikkelissä. Pieksämäellä ja Savonlinnassa työpajat ovat pian tulossa. Työntekijöille tarkoitettu dialogisuus-valmennus alkaa lokakuun alussa. Osallistujia siihen on tulossa yli 50.

Asiakastyöskentelyyn etsitään vaikuttavuutta erilaisilla kokeiluilla. Pieksämäellä on alkamassa valokuvauskurssi, joka on suunnattu lähinnä nuorille työttömille. Ryhmä pyörii koko syksyn ja ajatuksena on, että se olisi toiminnallinen mutta myös innostaisi mahdollisesti yrittäjäksi. Pieksämäellä on suunnitteilla myös muunlaista ryhmätoimintaa sosiaalityön asiakkaille.

2. Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot: Hanketyöntekijät ovat jalkautuneet yhdessä sosiaalityön kanssa Kainuussa yhdeksään eri paikkaan ja näissä on tavattu yhteensä 83 ihmistä. Sosterin alueella jalkauduttiin samoin yhdeksään paikkaan ja tavoitettiin kasvokkain 43 ihmistä. Muiden osatoteuttajien alueilla jalkautuminen pääsee vauhtiin lokakuun aikana. Kainuun alueella hankehenkilöt jalkautuivat elokuussa tutustumaan maakunnan alueen kansalaislähtöiseen toimintaan. Tutustumiskerros ulottui Sotkamoon, Kuhmoon, Suomussalmelle ja Kajaaniin.

3. Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö: Ensimmäinen kokeilu Sotkamossa on meneillään ja alueellista tietoa on kerätty kuntalaisilta laajasti, kunnallisilta päättäjiltä, sosiaalityön asiakkailta ja työntekijöiltä sekä yhteistyöverkostoista. Tiedon keruutavat ovat olleet monenlaisia, esimerkiksi kirjaston vessojen seiniin kiinnitettyihin papereihin on voinut nimettömänä antaa vastauksia siihen, "mikä Sotkamossa mättää". Kokeilun tarkempi analyysi on valmis lokakuussa. Kiinnostus rakenteelliseen sosiaalityöhön on herännyt ja sen tueksi tarkoitettu valmennus toteutuu vuoden 2019 puolella.

Hankkeen tiedottaminen on ollut vireää. Essoten aikuissosiaalityö sai auki omat facebook-sivut, joissa kävijöitä on ollut kohtuullisesti. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn fb-sivuilla on ollut hankkeen tapahtumista päivityksiä viikoittain ja tapahtumista on kerrottu myös osaamiskeskuksen uutiskirjeissä. Twitterissä on kerrottu hankkeen asioista aktiivisesti ja seuraajia twitter-tilillä on runsaat 30. Maakunnallisesti Kainuussa on hankkeesta ja sen teemoista kirjoitettu useampikin lehtijuttu; siellä aikuissosiaalityö tuntuu herättävän median kiinnostusta.

Hanketta voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa:

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi

päivitetty 1.10.2018