« Takaisin

ISO SOS -hankkeessa kirkastettu aikuissosiaalityötä

ISO SOS -hanke
– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

 

Kevät etenee vauhdilla ja tämän vuoden kehittämistoimet ovat hyvässä kiidossa. Työtä jatketaan kaikkien kolmen työpaketin sisältöjen eteenpäin viemiseksi. Kevään aikana tärkeimpinä kehittämisen kohteina ovat asiakkaiden osallisuuden edistäminen aikuissosiaalityön asiakastyössä sekä ryhmätoiminnat.

Sosiaalityön erilaisia ryhmätoimintoja kokeillaan kaikilla alueilla. Essotessa kokeillaan käsityöryhmiä ja eläinavusteisia ryhmiä. Sosterissa Enonkoskella käynnistetään hyvinvointiryhmä.  Kainuussa Kajaanissa, Suomussalmella ja Sotkamossa toteutetaan hahmoterapiaan ja draamaan liittyvät ryhmät. Pieksämäellä alkaa myöhemmin keväällä hyvinvointiryhmä ja eläinavusteinen ryhmä. Ensimmäiset tiedot asiakkaiden ryhmätoimintojen vaikutuksista ja asiakkaiden kokemuksista saadaan huhtikuussa.

Osa ryhmiin osallistuvista asiakkaista osallistuu myös prosessimaiseen eli vaiheittaisesti etenevään asiakastyöskentelyyn, johon kuuluu mittarikokeilu. Uusina mittareina kokeillaan Aikuisväestön hyvinvointimittaria ja Elämäntilanteen selvittämisen ympyrän mittaria. Viime vuonna alkaneista kykyviisarikokeiluista saadaan huhtikuun loppuun mennessä tehtyä toinen mittaus ja kerättyä palautteet. Mittarityöskentelyssä ollaan vaikuttavuuden jäljillä ja alueilla on syntynyt ymmärrys siitä, mitä mittaaminen tarkoittaa sosiaalityössä ja muutoksen seurannassa.

Viime vuonna hyvin alkanut jalkautuminen jatkuu edelleen. Sen vaikutukset ovat näkyneet ehkä eniten sosiaalityön ulkopuolella: Alueilta on tullut viestiä, että sosiaalityön näkyvyys ja tavoitettavuus ovat parantuneet ja tätä kiittelevät myös yhteistyötahot. Jalkautumisia on tämän vuoden alussa tehty 70 kertaa ja niillä on tavoitettu 271 henkilöä. Kokeilujen kautta sosiaalityössä ymmärretään nyt paljon paremmin, mitä jalkautuminen merkitsee sekä asiakkaalle että työntekijöille.

Rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä edetään pienin askelin. Ymmärrystä siitä, mistä ja miten rakenteellisen sosiaalityön tietoa on mahdollista tuottaa, on syntynyt. Asiakaskohtaisen mittarityöskentelyn tuottaman tiedon hyödyntäminen osana rakenteellista sosiaalityötä on vielä kesken, samoin kun sosiaalisiin ongelmiin vaikuttamisen tapojen löytäminen. Kainuussa, missä rakenteellisen sosiaalityön kokeilu alkoi jo viime vuonna, edetään jo rakenteellisen sosiaalityön työmuotojen vakiinnuttamiseen. Sotkamon kokeilussa olemme jo päässeet konkreettisesti luomaan linkkiä kuntatason muuhun hyvinvoinnin edistämisen työhön. Rakenteellisen sosiaalityön tekemisen mallintamista ja konkreettista työtä on vielä tehtävänä, jotta se jää hankkeenkin jälkeen eläväksi toiminnaksi.

Esimiesten kanssa yhteinen työ ja esimiestyön tuki on käynnistynyt hyvin. Hankkeen esimiehet ovat lähteneet mukaan yhteiseen työskentelyyn pohtimaan, mitä ja miten hanketyöskentelystä vakiinnutetaan osaksi organisaatioiden omaa toimintaa. Alueilla luodaan koko ajan vahvaa pohjaa sosiaalityön tulevaisuudelle.

Hanketta voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa:

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi

päivitetty 5.4.2019