« Takaisin

Julkaisu: Tiedolla vaikuttamisen mahdollisuudesta toteutukseen. Rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus.

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen osaamiskartoituksen tulokset on nyt julkaistu. Tuoreessa raportissa kuvataan sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien rakenteellisen työn osaamista ja osaamisen vahvistamisen tarpeita aikuisten parissa tehtävässä sosiaalialan työssä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kainuun sote). Raportin aineistona on rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoituskysely, joka toteutettiin sähköisenä kyselynä syyskuussa 2020.

 

Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan kunnan asukkaiden elinympäristöön sekä yhteiskunnan ja palvelujen rakenteisiin. Rakenteellisen työn keinoin tuotetaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvää tietoa ja välitetään sitä johtamisen, päätöksenteon sekä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Sosiaalihuoltolain perusteella rakenteellisen työn kolme keskeistä osaamisaluetta ovat tiivistetysti työssä tarvittava tieto ja sen kokoaminen, tietojen työstäminen käyttöä varten sekä tiedolla vaikuttaminen. Raportissa keskitytään tietoon ja tiedolla vaikuttamiseen. Rakenteellisessa sosiaalialan työssä vaikuttamisen kohteina ovat eri sidosryhmät asiakkaat mukaan lukien. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta on olennaista saattaa käytettävissä oleva tieto päätöksenteon pohjaksi.

 

Kartoituksen tulosten perusteella sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kokivat tarvetta vahvistaa erityisesti viestinnän ja vaikuttamisen, vaikutustiedon tuottamisen ja esittämisen sekä tutkimustiedon ja erilaisten rakenteellisen työn menetelmien osaamista. Julkaisussa esitellään kartoituksen tuloksiin perustuvia kehittämisen jatkoaskelia Essotessa ja Kainuun sotessa sekä keskustellaan keinoista rakenteellisen sosiaalityön osaamisen ja toimeenpanon edistämiseksi valtakunnallisesti. Raporttia käytetään kehittämistyön tukena vahvistettaessa sosiaalialan ammattilaisten ja opiskelijoiden rakenteellisen sosiaalityön osaamista. Osaamiskartoitus on toteutettu erityisesti SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa tehtävän kehittämistyön ja koulutusten tueksi. Kartoitus toimii kuitenkin myös nykytilan kuvauksena, johon osaamisen vahvistumista ja muuttuvia osaamistarpeita voidaan peilata.

Tutustu tarkemmin julkaisuun Theseuksen sivulta.