« Takaisin

LAPE: Yhteiskehittämisestä virtaa työhön

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE on kääntymässä viimeiselle neljännekselle. Valtakunnallisesti ohjelman myötä on tapahtunut isoja asioita. Lapsi- ja perhenäkökulmaa on viety maakunta- ja sote-valmisteluun, ja hallitus on päättänyt käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. LAPEn muutosagentit ovat saamassa STM:n jatkorahoituksen ensi vuodelle. Tämä auttaa ja tukee kuntien ja maakuntien työtä muutosten edistämisessä ja käytäntöön viemisessä.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja THL ovat jatkaneet yhteiskehittämisrakenteen kokeiluja ja suunnittelua. Rakenne alkaa muovautua nyt niin, että lastensuojelun teemoissa tullaan järjestämään tänä vuonna kahdet valtakunnalliset yhteiskehittämispäivät. Avohuollon yhteiskehittämispäivät ovat Kuopiossa 21.-22.11.2018 ja sijaishuollon yhteiskehittämispäivät ovat Espoossa 12.-13.11.2018. ISO on vetovastuussa avohuollon päivien suunnittelusta.

ISOn maakunnista Pohjois-Savon kanssa on toteutettu perhetyön ja perhekuntoutuksen yhteiskehittämistä prosessina, joka jatkuu ensi syksyyn. Kainuun kanssa pidettiin huhtikuussa oma yhteiskehittämispäivä, ja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon vuoro on syyskaudella. Kaikkien maakuntien työ huipentuu marraskuun valtakunnallisiin yhteiskehittämispäiviin.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat mukana myös valtakunnallisessa osaamis- ja tukikeskusvalmistelussa. OT-keskuksiin on tarkoitus koota vaativan tason osaamista edellyttävät palvelut siten, että lasten ja perheiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nykyistä joustavammin ja paremmin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan on tarkoitus kuulua olennaisena osana OT-keskuksiin.