« Takaisin

LUMO on uusi hanke lastensuojelun monialaiseen kehittämistyöhön

Lastensuojelun kehittämisessä puhaltavat pian lumoavan monipuoliset tuulet. Itä- ja Keski-Suomen yhteinen hankehakemus "LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti" on jätetty STM:lle 29.5, ja odotamme päätöstä kesän aikana. Hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja vastaa yhteistyöalueemme lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin.

 

Hankkeen tavoitteena on 
1. parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan, 
2. uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 
3. edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

 

Tavoitteiden toteutuessa lastensuojelun monialainen verkosto tukee paremmin lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista lasten arjessa. Asiakkaiden osallisuus on koko kehittämistyön perusta.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja vanhemmat/huoltajat sekä heidän läheisverkostonsa. Kohderyhmänä ovat myös maakuntien sote- ja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat. Lisäksi järjestötoimijat ja muut tarkoituksenmukaiset yhteistyökumppanit linkitetään mukaan hankkeen toimintaan. Keskeisiä kumppaneita tulevat olemaan myös maakuntien Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet, sote-rakennehankkeet sekä YTAn osaamis- ja tukikeskuskehittäminen (OT) ja VIP-verkosto.

 

Hankesuunnitelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä maakuntien sote- ja sivistystoimen avainhenkilöiden kanssa, ja kaikki neljän maakunnan kunnat/sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen. ISO hallinnoi tulevaa hanketta, ja maakuntien laajuisesta osatoteutuksesta vastaavat Etelä-Savossa Essote, Keski-Suomessa Koske, Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki ja Pohjois-Karjalassa Siun sote. Hanke alkaisi suunnitelman mukaan 1.8.2020 ja päättyisi 31.12.2022.