« Takaisin

Omannäköistä elämää ikäystävällisessä Pohjois-Karjalassa

Ikäystävällinen Pohjois-Karjala on hyvä paikka asua, elää ja ikääntyä. Maakunnassa on jo pitkään tehty töitä ikäosaamisen ja ikäystävällisyyden vahvistamiseksi.

Joensuussa järjestettiin 10.11.2017 seminaari Ikäystävällinen Pohjois-Karjala – koti, osallisuus ja omannäköinen elämä. Ikäihmisten hyvän elämän edellytyksiä ja mahdollisuuksia tarkasteltiin monelta eri kannalta.

Ikäystävällinen yhteiskunta muodostuu ikäihmisten konkreettisista asumisen ja asuinympäristön mahdollisuuksista, tiedonsaannista sekä työelämään ja koko yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksista. Tarvitaan myös ikäystävällistä asenneilmastoa ja ikäihmisten ja ikääntymisen arvostusta.

Teknologian eettiset kysymykset ja ikäihmisen arki
Päivi Topo Ikäinstituutista pohti teknologiaan ja digitalisaatioon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Teknologia voi monin tavoin edistää hyvää elämää ja omatoimisuutta. Esimerkkinä mainittiin etäohjatut liikuntaryhmät, jotka tutkimuksen mukaan vahvistavat myös "teknologista itsetuntoa".

Internetin käytössä 75 vuoden ikä on selkeä sukupolvien taitekohta. Kun 65–74-vuotiaista 74 prosenttia käyttää internetiä, 75–89-vuotiaista internetiä käyttää 31 prosenttia. Tässä on iso kysymys, miten oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus turvataan. Miten vahvistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa niin, että kaikki pysyvät kelkassa?

Teknologian tulee olla helppokäyttöistä ja toimintavarmaa. Ihmisiä pitää kuulla esimerkiksi sähköisiä palveluja kehitettäessä. Käytön tuki on varmistettava, sillä kaikilla ei ole läheisiä auttamassa. Ja ilman muuta pitää aina olla mahdollisuus myös kasvokkaiseen kohtaamiseen.

Perhehoitajat Kiteeltä ja Outokummusta toivat seminaariin kuvapuhelintervehdyksen. Kuvapuhelin tuo turvaa, tukea ja vaikkapa etäjumppatuokioita perhehoitoon. Kaukana asuvat omaiset voivat olla helposti yhteydessä perhekotiin. Kuvapuhelin on esimerkki helposta ja kohtuuhintaisesta teknologiasta, jolla on laajat käyttömahdollisuudet.

Yhteisöllisyys ja asumisen ikäystävällisyys
Päivi Topo kuvasi ikäystävällistä asumista. Asuminen on nähtävä moniulotteisesti. Koti on - paitsi fyysinen, sosiaalinen ja psykologinen tila - myös esteettinen kokemus. Kotiin kytkeytyvät myös kodin ympäristö ja asuinalue asioinnin, liikkumisen, viihtymisen ja kohtaamisen ympäristönä. Ikääntyessä elinpiirillä on taipumusta supistua, erityisesti jos toimintakyvyssä ongelmia. Elinpiiri voi kapeutua myös rakenteellisista syistä. Esimerkiksi silloin kun lähikauppa lakkautetaan. Ympäristön "asuttavuuteen ja elettävyyteen" tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Asumisen yhteisöllisyyttä hyvän vanhuuden turvaajana on tutkittu ja selvitetty paljon meillä ja muualla. Päivi Topo esitteli vaihtoehtoisia asumisen malleja meillä ja muualla. Yhteisöasuminen on vanha asumisen muoto ja vahvistumassa ikäihmisten keskuudessa. Esimerkiksi Tanskassa on noin 250 senioriasumisyhteisöä. 

Seminaarissa esiteltiin myös Vanhustyön keskusliiton korjausneuvontaa ikäihmisten asunnonmuutostöihin sekä Pohjois-Karjalan (AVOT) ja Etelä-Savon (OSSI) I&O-kärkihankkeiden työtä koti-, omais- ja perhehoidon vahvistamiseksi. Iltapäivän työpajoissa pääsi tutustumaan robotiikkaan, luontolähtöiseen hoivaan ja verkkopalveluihin.

Seminaarin järjestivät Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siun sote/AVOT-kärkihanke, Pohjois-Karjalan Muisti ry ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Osallistujat olivat ammattilaisia, opiskelijoita ja ikäihmisiä.

Katso tästä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivulla olevat seminaariesitykset.