« Takaisin

Oskejen Kansa-koulu jatkuu

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen tiedonhallinnan kehittäminen jatkuu. Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke on saanut rahoituksen THL:stä vuosille 2018–2019. 

Hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Kohderyhmänä on edelleen sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä yrityksissä, mutta painotusta lisätään yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Kohderyhmään kuuluvat myös aikaisempaa vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehet, asiakirjahallinnon asiantuntijat, sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjät sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajat.

ISO huolehtii hankkeen toteutuksesta toiminta-alueellaan, eli Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Lähiviikkoina lähtevät yhteistyösopimukset alueen toimijoille allekirjoitettaviksi. Osaamiskeskusten valtakunnallisessa työnjaossa ISO osallistuu erityisesti esimiehille suunnattavien koulutuspakettien materiaalin valmisteluun. 

Lisätietoja: 

Päivi Malinen
erityisasiantuntija, sosiaalityö (YTM)
p. +358 44 024 6415
e-mail: paivi.malinen(at)isonet.fi