Oskejen Kansa-koulu vahvistaa tiedonhallintaa

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen Kansa-koulu -hanke käynnistyi elokuun alussa. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n hallinnoimassa, kaikkiaan noin 2,2 miljoonan euron kehittämishankkeessa tarkoitus on tukea sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa aina vuoden 2018 kesään saakka. Hankeavustuksen myönsi THL/OPER.
 
ISO on hiljattain tehnyt hanketta koskevat yhteistyösopimukset toiminta-alueensa 40:n kunta-/kuntayhtymäkumppanin kanssa. Hankkeen valtakunnallisiin tehtäviin rekrytoidut henkilöt esittäytyivät alueen toimijoille Kuopiossa 11.12.2015 pidettävässä Pohjois-Savon sosiaalijohdon kokouksessa, johon on kutsuttu Kansa-kumppaneita myös Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savosta.

Katso tästä hankkeen diaesitykset kokouksesta:

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano (pdf)

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano (pdf)

Kirjaamisen kehittäminen (pdf)
 
Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain koulutuspäivä on sovittu pidettäväksi ISOn alueella 18.3.2016.
 
ISOlla on tarkoitus rekrytoida hankkeen aluetyöntekijä ensi vuoden puolella, mahdollisesti 1.3.2016 lukien (ajoitus riippuu kansallisen hankkeen etenemisestä).
 
On tarkoitus, että kukin alueellinen asiantuntija omalla toiminta-alueellaan

  • vastaa hanketyön organisoimisesta,

  • toimii kuntien ja alueiden tukena piloteissa ja luodun etenemismallin levittämisessä,

  • osallistuu kirjaamisvalmentajien koulutukseen, mahdollisesti toimii myös apukouluttajina,

  • toimii yhteistyössä kirjaamisvalmentajien kanssa ja muodostaa heidän kanssaan alueellisen kirjaamisvalmentajien verkoston,

  • järjestää yhdessä kirjaamisvalmentajien kanssa kirjaamisvalmennusta sosiaalialan organisaatioissa sekä

  • osallistuu kirjaamisvalmennus-materiaalin päivittämiseen viimeisenä hankevuonna.

 
Lisätietoa hankkeesta Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilla
Lisätietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä THL:n sivuilla