« Takaisin

Sosiaalihuollon sähköisiä palveluja lisättävä ja monipuolistettava

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa 13.3.2018 sosiaalihuollon sähköisistä palveluista seuraavaa:

Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen tarjontaa olisi selkeästi monipuolistettava ja lisättävä, saavutettavuutta turvattava, osaamista vahvistettava sekä selkokielistä ja monikanavaista viestintää lisättävä. Yhteistoiminnallista kehittämistä tulisi koordinoida, linjata ja tukea. Sähköisten palvelujen käytettävyyttä olisi parannettava ja niiden käyttöönottoa tuettava. Näin linjaa juuri valmistunut selvitys Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet.

Selvityksen tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen kehittämistyötä, jota tulisi tehdä systemaattisesti. Tämä turvaisi tasapainoinen digitaalisten palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaalihuollossa sähköisiä palveluja on vähemmän tarjolla kuin terveydenhuollossa, vaikka palvelujen digitalisointi on edennyt. Terveydenhuollon puolelta saatuja kokemuksia pitäisi hyödyntää digitaalisia sosiaalipalveluja kehitettäessä.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoinnin edistämistyötä on edessä paljon. Kehittäjillä on aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen paikka, jotta sosiaalihuollon asiantuntemus pysyy kehityksessä mukana", Tarja Kauppila sanoo.

Tutustu STM:n sivuilta Sähköhelmenkalastus-raporttiin