« Takaisin

Sosiaalityön tulevaisuusselvitys julkistettu

Sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä arkipäivän sujuvuuden ja yhteiskunnan sosiaalisen eheyden turvaamisessa. Sosiaalityö on luonteva osa tulevaisuuden sosiaaliturvaa. Sillä luodaan osallisuuden edellytykset kaikille. Näin määrittää selvityshenkilöryhmä, jonka tehtävänä oli kirkastaa aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuutta.

Sosiaalityön palveluissa on lisättävä asiakkaiden asiantuntemuksen hyödyntämistä. Sosiaalityön tulee olla luonteeltaan jalkautuvaa ja tarvittaessa etsivää lähipalvelua, jossa toteutuu myös yhteisöllinen ja alueperustainen lähestymistapa. Lisäksi tarvitaan lisää vaikuttavia työmenetelmiä ja erilaisia työtapoja, jotta sosiaalityöllä voidaan tukea jokaisen asiakkaan tarpeita. On tärkeää tunnistaa, milloin asiakas tarvitsee tukea ja auttaa häntä heti. Uudistuvan sosiaalityön palvelut toteuttavat samanaikaisesti osallisuuden, toimintakyvyn, osaamisen ja työllisyyden tavoitteita.

Selvityshenkilöt esittävät tulevaisuuden sosiaalityön kehittämiseen tiekarttaa, joka rakentuu neljästä teemasta. Teemat ovat sosiaalityön osaamisen ja vaikuttavuuden lisääminen, kumppanuuksien vahvistaminen, yhteiskunnallinen ja ilmiöpohjainen vaikuttaminen sekä asiakasosallisuuden parantaminen. Näiden teemojen pohjalta ehdotetaan valtakunnallista sosiaalityön kehittämisohjelmaa, jonka avulla voidaan toteuttaa konkreettisia kokeiluja ja saavuttaa haluttuja tavoitteita.

Tutustu tarkemmin tulevaisuusselvitykseen valtioneuvoston verkkosivuilta.