« Takaisin

SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin

SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Hankkeen toteuttajat ovat tehneet toukokuun alusta alkaen tiiviisti yhteistyötä kehittämistoimien käynnistämiseksi ja hankkeen ydinviestiksi on kiteytynyt "TIETO – VAIKUTTAMINEN – HYVINVOINTI". Sosiaalialan työssä perimmäisenä tavoitteena tulisi aina olla hyvinvoinnin edistäminen ja huono-osaisuuden vähentäminen. Yhteiskunnallisesti vaikuttava, rakenteellinen sosiaalialan työ puolestaan pohjautuu laadukkaaseen ja riittävän laajaan tietoperustaan sekä tuolla tiedolla vaikuttamiseen.

 

Hankkeessa tehtävän kehittämistyön tarkoituksesta ja tavoitteista viestimisen tueksi on tuotettu SOSRAKE-video. Ensiesitys videolle oli hankkeen aloituswebinaarissa 9.6. Webinaariin osallistui vajaa 150 sosiaalialan ammattilaista ja muita rakenteellisesti sosiaalityöstä kiinnostuneita. Hankkeen yleisesittelyn lisäksi tilaisuudessa kuultiin yliopistonlehtori Laura Tiitisen (Lapin yliopisto) innostavaa visiointia rakenteellisen sosiaalityön tulevaisuudesta. Suunnittelija Ville Santalahti (Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) puolestaan antoi esityksessään hienoja esimerkkejä kunta- ja maakuntatasoisesta sosiaalisesta raportoinnista sekä sen hyödyntämisestä kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

 

Seuraavina askeleina SOSRAKEssa ovat rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoituksen toteuttaminen toiminta-alueella sekä siihen pohjautuvien koulutus- ja valmennussuunnitelmien laatiminen. Tulevan syksyn aikana hanketyötä jatketaan myös sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkoston käyttöön kehitettävällä digitaalisella alustalla.

 

SOSRAKE-aloituswebinaarin kooste ja materiaalit

Lue tästä kooste aloituswebinaarista (pdf)

webinaaritallenne (YouTube).
SOSRAKE-hankkeen esittelyvideo
(YouTube)

Laura Tiitisen esitys: Rakenteellisen sosiaalityön tulevaisuuden visiointia
Ville Santalahden esitys: Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön työkaluna (pdf)
Anne Surakan esitys: SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke (pdf)