« Takaisin

SOSRAKE: Tieto, vaikuttaminen, hyvinvointi

SOSRAKE-osaamisverkosto

"TIETO – VAIKUTTAMINEN – HYVINVOINTI"

SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeessa on syksyn aikana toteutettu rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus Essoten ja Kainuun soten alueella, jonka alustavia tuloksia esiteltiin 24.9.2020 pidetyssä webinaarissa. Osaamiskartoituksen tulokset ovat kiinnostaneet niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti ja niitä voidaankin hyödyntää sekä käytännön työn että sosiaalialan koulutuksen kehittämisessä. Rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus on osaltaan suunnannut myös hankkeessa käynnistettyjä työ-ja valmennuspajoja sekä käytännön työn kokeilujaksoja.

Hankkeen ensimmäisessä, webinaarina toteutetussa, työ- ja valmennuspajassa (29.9.) teemana oli "Sosiaalialan rakenteellisessa työssä tarvittava tieto ja sen kokoaminen". Päivä koostui kaikille osallistujille yhteisestä osiosta sekä Essoten ja Kainuun soten alueellisista tilaisuuksista, joissa keskityttiin alueiden tarpeiden mukaiseen osaamisen vahvistamiseen. Päivä käynnistettiin asiantuntija, YTT dos. Sakari Kainulainen (Diak) alustuksella hyvinvointi- ja huono-osaisuustiedosta sekä sen hyödyntämisestä rakenteellisessa sosiaalityössä. Tämän jälkeen tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto (THL) avasi uuden sosiaalihuollon kehittämisohjelman linkittymistä rakenteelliseen sosiaalityöhön. Alueiden omissa osioissa käsiteltiin esimerkiksi asiakasdokumenteista saatua ja analysoitua tietoa sekä järjestettiin hyvinvoinnin ydinkysymyksiä ruotinut paneelikeskustelu.

Seuraavina askeleina SOSRAKEssa ovat rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoituksen tuloksista laadittava julkaisu sekä kartoituksen analysoituihin tuloksiin pohjautuvien koulutus- ja valmennussuunnitelmien täsmentäminen. Loppuvuoden aikana avataan myös digitaalinen alusta vuorovaikutteiseen osaamisverkostotyöskentelyyn. Tämä osaamisverkosto koostuu hankkeen osatoteuttajien ja avainkumppaneiden henkilöstöstä sekä opiskelijoista.  Osaamisverkostossa jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä kehitetään rakenteellisen sosiaalityön osaamista. SOSRAKE -hankkeen keskeisinä tuotoksina ovat kehittämistyön myötä työstettävät "Rakenteellisen sosiaalialan työn perusteet -opintokokonaisuus (5 opintopistettä) sekä rakenteellisen sosiaalityön käsikirja. Digitaalisella alustalla tapahtuvassa osaamisverkoston työskentelyssä syntyy myös sisältöä näihin tuotoksiin.


SOSRAKE-hankkeen esittelyvideo (YouTube)

lisätietoja:
anne.surakka(at)isonet.fi

päivitetty 10.11.2020