« Takaisin

Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö vastauksena paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin

Paljon palveluja tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset asiakkaat ovat keskeinen asiakasryhmä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää pyritään uudistamaan asiakaslähtöiseksi, vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi.

 

Yleinen käsitys on, että nykyinen siiloutunut järjestelmä ei vastaa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin. Tätä käsitystä vahvisti myös Itä-Suomen ylipiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimus, joka kohdistui sote-ammattilaisiin, jotka osallistuivat monialaisen yhteistyön kehittämiseen Parempi Arki -hankkeessa (2016-2018).

 

Tutkimuksessa selvitettiin käytännön asiakastyötä tekevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelun nykytilanteesta sekä palvelujen yhteensovittamisen edellyttämän monialaisen yhteistyön avaintekijöistä ja solmukohdista. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että moniammatillinen yhteistyö edellyttää mm. sote-organisaatioiden johdolta aitoa sitoutumista yhteistyön edistämiseen niin rakenteiden, prosessien kuin työntekijöille annettavan tuen osalta.

Lue tästä lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista (pdf)