« Takaisin

Tiedote: Osaamis- ja tukikeskukset vastaamaan lasten ja nuorten vaativimpiin palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut 17.4.2019 seuraavaa:

 

Suomeen on tulossa viisi keskusta, jotka verkostoivat lasten erityis- ja vaativimman tason palvelut yhteen.

 

Paljon erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat usein monien eri palvelujen, kuten lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon asiakkaita, ja heillä usein myös erityisen tuen tarvetta koulunkäynnissä ja jatko-opinnoissa. Jotta palvelut vastaisivat heidän tarpeisiinsa ja ne voitaisiin järjestää kestävällä tavalla, tarvitaan vahvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken.

 

Malli osaamis- ja tukikeskukselle on luotu Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä jatkaa tätä valmistelua 31.5.2020 saakka. LAPE-muutosohjelmassa tehdyn valmistelutyön loppuraporttiin voi tutustua Valtioneuvoston sivuilla.