« Takaisin

Viesti omaishoitajan arvokkaasta arjesta

Katso tästä Tertun terveiset (YouTube -video)

Joensuulainen Terttu Turunen toimii puolisonsa omaishoitajana. Unelmat yhteisistä eläkevuosista eivät toteutuneet, vaan ne vaihtuivat vaativaan ja sitovaan omaishoitajuuteen. Puoliso tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa.

Omaishoitajille Terttu Turusella on muutama omakohtainen neuvo. Pitää olla rohkeutta hakea tietoa ja tukea, jota tarvitaan varsinkin omaishoitajuuden alussa. Kannattaa myös avoimesti kertoa tilanteesta ja tulevaisuudesta lähipiirille. Omaishoitoyhdistyksistä saa tarpeellista vertaistukea. Ja mikä tärkeintä: lakisääteiset vapaat on syytä pitää!

Päättäjien suuntaan Terttu Turunen lähettää myös terveisiä:

  • omaishoitajien arvostus on nostettava kunniaan

  • valinnanvapaus ja asiakaslähtöisyys turvattava myös omaishoidossa

  • omaishoidon tuki on taattava subjektiiviseksi oikeudeksi

  • tuen kriteerit ja taso on yhdenmukaistettava

Omaishoitajan arvokas arki
Omaishoitotilanteet vaihtelevat. Yhteistä niille on, että omaishoito on aina elämänmuutos, joka vaikuttaa koko perheeseen. Sairaus tai vammaisuus, auttaminen ja tuki on sovitettava perheen arkeen. Hoidettava voi olla lapsi, puoliso tai vanhempi, sairas, vammainen tai vanhus. Hoitaja voi olla työelämässä tai eläkkeellä. Sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea.

Omaishoitajia arvioidaan olevan Suomessa tällä hetkellä noin 350 000. Heistä vain voin 10 prosenttia on lakisääteisen tuen piirissä. Arvion mukaan 20 000 omaishoidettavaa olisi pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa ilman omaishoitoa.

Suuri osa omaishoitajista on ns. "epävirallisia" omaishoitajia. Parhaillaan STM:n työryhmä selvittää työikäisten omaishoitajien asemaa ja työelämän joustojen tarvetta. Selvitys valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää: