Sosiaalityö

Sosiaalityö on asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksiin tähtäävää työtä, jonka lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. Sosiaalityö on myös oma akateeminen tieteenalansa. Sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

Sosiaalihuoltolaki antaa perustan sosiaalityölle ja ohjaa sen toteuttamista. Laki korostaa rakenteellista sosiaalityötä ja erityistä tukea tarvitsevien palvelujen järjestämistä sosiaalityöntekijän erityisinä tehtävinä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tulosta pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta ja varmistaa, että sosiaalihuollon asiakkaat saavat laadultaan hyvää sosiaalipalvelua ja kohtelua. Laki määrittää, kenellä on oikeus toimia sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatissa laillistettuna ammattihenkilönä. Sosiaalityön onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tehtäviä hoitavat pätevät, osaavat ja motivoituneet työntekijät.

ISO järjesti rakenteellisen sosiaalityön ja viestinnän seminaarin 8.11.2018. Päivästä saatiin eväitä ja ajatuksia tiedon tuottamiseen ja seminaari sai osallistujilta kiitettävän arvosanan. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen jatkuu ISO SOS -hankkeen myötä Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Dokumentointi on keskeinen sosiaalityön osa-alue ja tätä osaamista vahvistettiin lastensuojelun asiakassuunnitelmien dokumentointikoulutuksissa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Talous edellä sosiaalityössä -materiaali sosiaalialan työntekijöille
Talous edellä sosiaalityössä -materiaali on suunnattu sosiaalityöntekijöille, -ohjaajille sekä muille sosiaalialan työntekijöille, työvälineeksi asiakkaiden taloudellisen tilanteen selvittämisessä. Tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämistä asiakastyöskentelyssä. Materiaalista löydät tarvittavat tiedot talousohjauksen toteuttamiseen sekä hyödyllisiä linkkejä, jos kaipaat lisätietoa aiheesta.
Tutustu materiaaliin tästä (pdf)

Mistä apua rahahuoliin -esite asiakkaille
"Mistä apua rahahuoliin?" on asiakkaille tarkoitettu helppolukuinen esite, johon on koottu tärkeimmät talousohjausta antavat toimijat yhteystietoineen. Esitteen tarkoitus on kannustaa asiakasta hakemaan apua jo riittävän varhain sekä tilanteissa, joissa raha-asiat ovat jo solmussa.

Voit saada esitteen (maksutta) omaan kuntaasi lähettämällä teille tärkeiden talousohjausta antavien toimijoiden yhteystiedot osoitteeseen jutta.koskinen(at)isonet.fi.

Ohessa Joensuun, Kainuun, Kuopion alueen ja Siilinjärven esitteet, joista voit katsoa mitkä tiedot (aikuissosiaalityö, velkaneuvonta, muut toimijat) kaipaavat päivitystä juuri sinun kuntaasi ja lähetämme räätälöidyn esitteen teille.
Tutustu Joensuun esitteeseen tästä (pdf)
Tutustu Kainuun esitteeseen tästä (pdf)
Tutustu Kuopion alueen esitteeseen tästä (pdf)
Tutustu Siilinjärven esitteeseen tästä (pdf)

Sosiaalityön vaikuttavuuden jäljillä -seminaarin materiaalit
ISOn kevätseminaari "Vaikuttavuuden jäljillä" pidettiin 22.5.2019. Seminaarissa kerrottiin valtakunnallisesta Sosiaalityön tulevaisuusselvityksestä, johon on koottu tietoa sosiaalityön tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Seminaarissa esiteltiin myös vaikuttavuuden tutkimusta ja sen nykytilaa sosiaalityössä sekä käytännönläheisiä materiaaleja aikuissosiaalityöhön. Ota materiaalit käyttöösi alla olevista linkeistä.

 

Esitykset pdf-tiedostoina:

Pekka Karjalainen: Sosiaalityön hyvä tulevaisuus

Timo Toikko: Vaikuttavuuden tutkimus ja kehittäminen sosiaalityössä

Timo Hankosalo: Mitä tiedämme sosiaalityön vaikuttavuudesta?

Samuli Pietilä: Nuorten arki haltuun -hanke

Samuli PIetilä: Arki haltuun heksagoni

Jutta Koskinen & Päivi Malinen: Taloussosiaalityön nykytila ja sen kehittäminen

 

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi
timo.hankosalo(at)isonet.fi