Sosiaalityö

Sosiaalityö on asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksiin tähtäävää työtä, jonka lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. Sosiaalityö on myös oma akateeminen tieteenalansa. Sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

Sosiaalihuoltolaki antaa perustan sosiaalityölle ja ohjaa sen toteuttamista. Laki korostaa rakenteellista sosiaalityötä ja erityistä tukea tarvitsevien palvelujen järjestämistä sosiaalityöntekijän erityisinä tehtävinä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tulosta pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta ja varmistaa, että sosiaalihuollon asiakkaat saavat laadultaan hyvää sosiaalipalvelua ja kohtelua. Laki määrittää, kenellä on oikeus toimia sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatissa laillistettuna ammattihenkilönä. Sosiaalityön onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tehtäviä hoitavat pätevät, osaavat ja motivoituneet työntekijät.

ISO järjesti rakenteellisen sosiaalityön ja viestinnän seminaarin 8.11.2018. Päivästä saatiin eväitä ja ajatuksia tiedon tuottamiseen ja seminaari sai osallistujilta kiitettävän arvosanan. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen jatkuu ISO SOS -hankkeen myötä Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Dokumentointi on keskeinen sosiaalityön osa-alue ja tätä osaamista vahvistettiin lastensuojelun asiakassuunnitelmien dokumentointikoulutuksissa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Talous edellä sosiaalityössä -materiaali työvälineeksi
Talous edellä sosiaalityössä -materiaali on suunnattu sosiaalityöntekijöille, -ohjaajille sekä muille sosiaalialan työntekijöille, työvälineeksi asiakkaiden taloudellisen tilanteen selvittämisessä. Tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämistä asiakastyöskentelyssä. Materiaalista löydät tarvittavat tiedot talousohjauksen toteuttamiseen sekä hyödyllisiä linkkejä, jos kaipaat lisätietoa aiheesta.
Tutustu materiaaliin tästä (pdf)

ISOn kevätseminaari Muutoksen seuranta aikuissosiaalityössä – mittareita ja menetelmiä asiakastyöhön pidettiin 25.4.2018. Mittarityöskentelyä on lähdetty kokeilemaan ISO SOS -hankkeessa ja Kykyviisaria on hyödynnetty vuonna 2018 jo kymmenien asiakkaiden kanssa. Vuoden 2019 aikana hankkeessa kokeillaan kahta muuta sosiaalityöhön kehitettyä mittaria. Seminaarin jälkeen Soccan Petteri Paasio perusti Facebook-ryhmän Aikuisväestön hyvinvoinnin mittaaminen.
Esitykset pdf-tiedostoina:

Kirsi Unkila ja Minna Savinainen: Kykyviisari tulee, oletko valmis?

Kokeile Kykyviisaria tästä

Minna Kivipelto: AVAIN-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden jäljillä

Petteri Paasio: Aikuisväestön hyvinvoinnin tilannearvio

Timo Hankosalo: ESY - Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä ja ESY-käsikirja

Päivi Malinen ja Timo Hankosalo: Sosiaalityö ja muutospaineet

Vuoden 2018 valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin 15.–16.2. Tampereella.
Lue tästä kooste päiviltä (pdf)

Vuoden 2018 aikuissosiaalityön päivät järjestettiin 31.1.–1.2. Turussa.
Katso tästä päivien kooste (pdf)

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi
timo.hankosalo(at)isonet.fi