Sosiaalityö

Sosiaalityö on asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksiin tähtäävää työtä, jonka lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. Sosiaalityö on myös oma akateeminen tieteenalansa. Sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

Sosiaalihuoltolaki antaa perustan sosiaalityölle ja ohjaa sen toteuttamista. Laki korostaa rakenteellista sosiaalityötä ja erityistä tukea tarvitsevien palvelujen järjestämistä sosiaalityöntekijän erityisinä tehtävinä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tulosta pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta ja varmistaa, että sosiaalihuollon asiakkaat saavat laadultaan hyvää sosiaalipalvelua ja kohtelua. Laki määrittää, kenellä on oikeus toimia sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatissa laillistettuna ammattihenkilönä. Sosiaalityön onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tehtäviä hoitavat pätevät, osaavat ja motivoituneet työntekijät.

ISOn kevätseminaarin 25.4.2018 Muutoksen seuranta aikuissosiaalityössä - mittareita ja menetelmiä asiakastyöhön esitykset pdf-tiedostoina:

Kirsi Unkila ja Minna Savinainen: Kykyviisari tulee, oletko valmis?

Kokeile Kykyviisaria tästä

Minna Kivipelto: AVAIN-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden jäljillä

Petteri Paasio: Aikuisväestön hyvinvoinnin tilannearvio

Timo Hankosalo: ESY - Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä ja ESY-käsikirja

Päivi Malinen ja Timo Hankosalo: Sosiaalityö ja muutospaineet

Vuoden 2018 valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin 15.–16.2. Tampereella.
Lue tästä kooste päiviltä (pdf)

Vuoden 2018 aikuissosiaalityön päivät järjestettiin 31.1.–1.2. Turussa.
Katso tästä päivien kooste (pdf)

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi
timo.hankosalo(at)isonet.fi