« Takaisin

AVOT: Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla

AVOT-hankkeen loppuseminaari (2.10.18) kokosi Karelia-ammattikorkeakoulun auditorioon runsaasti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita, omaishoitajia, opiskelijoita, opettajia ja kehittäjiä.

Kahden viime vuoden aikana AVOT-hankkeessa on kehitetty Siun soten alueelle yhteen sovitettavaa ikäihmisten palvelujen kokonaisuutta. Tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Kotona asumista tuetaan monin keinoin sekä elämän mielekkyyteen ja turvallisuuden tunteeseen panostetaan. Lisäksi on tuettu kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa.

ISO on ollut hankkeessa vahvasti mukana sen suunnittelusta alkaen. ISOn työpanosta ja asiantuntijuutta on käytetty erityisesti hankkeen viestinnässä: Arja Jämsén kertoi seminaarissa AVOT-hankkeen viestinnän monista kasvoista. Arjan mukaan hanketyössä viestintä on yhteiskunnallinen velvollisuus ja sillä on myös olennainen merkitys osallisuuden kannalta. Viestintä on tärkeä osa muutostyötä. Jotta viestintä voi tukea hankkeen tavoitteena olevia muutoksia, tulee sen olla selkeää ja ymmärrettävää. Koska hankeviestinnällä on useita eri kohderyhmiä, tulee viestinnän olla monitahoista ja eri viestintäkanavia hyödyntävää.

Myös AVOT-hankkeessa viestittiin monimuotoisesti. Seminaarissa Arja kertoi seuraavia esimerkkejä:

  • Hankkeen hallinnolliset raportit muotoiltiin viestinnällisesti niin, että niiden osia voitiin suoraan käyttää hankeviestinnässä, esimerkiksi mediatiedotteiden ja uutisten pohjana.

  • Sanomalehti Karjalaisen Iän myötä -kolumnisarjan teksteillä pyrittiin vaikuttamaan mielipiteisiin ja asenteisiin. Kolumneja julkaistiin 18. Kolumnien tekstit olivat kevyitä, kirjoittajien henkilökohtaisista näkökulmista lähteviä.

  • Pohjois-Karjalassa jokaiseen kotiin jaettavassa Siun soten tiedotuslehdessä oli useita juttuja, joissa kerrottiin ihmiskasvoisesti muutoksista ja uudistuksista.

  • Ikä NYT! Karelia-ammattikorkeakoulun ikäosaamisen verkkojulkaisun lukijat ovat enimmäkseen sote-ammattilaisia, kehittäjiä, kouluttajia ja tutkijoita. Näissä teksteissä, kuten muissakin esimerkeissä, huomioitiin kohderyhmä myös kielellisesti.

  • Videoklippejä ajankohtaisista kehittämiskuulumisista ja uudistuksista on julkaistu Facebookissa.

  • Edellä mainittujen lisäksi viestintää on toteutettu muun muassa blogeilla ja kolumneilla, mielipidekirjoituksilla, Siun soten intrassa, radiossa sekä STM:n ja ISOn verkkosivuilla.

AVOT-hankkeessa viestintä on tarjonnut yhteisen ideoinnin ja tekemisen iloa, voimaantumista ja oppimista. On opittu selkeäkielisyyttä, median toimintaa sekä ymmärretään viestintä osana muutostyötä.

Katso tästä AVOT-hankkeen julkaisuja ja videoita:

Älä vanhuutta pelkää! AVOT-kolumneja

IKÄ NYT! -verkkojulkaisu

AVOT-loppuseminaarin tallenne (YouTube)

Kotihoito ennen ja nyt -video (YouTube)

Kotihoidon kehittäminen (YouTube)

Miun aktiivinen arki (YouTube)

Yhden hoitajan yksikkö (YouTube)

Omaishoidon kehittäminen (YouTube)

Perhehoidon kehittäminen (YouTube)

Siun soten nettisivuille on koottu lisää AVOT-materiaalia