« Takaisin

Ethän sulje silmiäsi -tarinat

Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet koskettavat kaikkia lasten kanssa työskenteleviä, mutta puuttumiskynnys on usein liian korkea.

 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (VASSO) on tuottanut videomateriaalia lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista tietoisuuden lisäämiseksi. Tuotantoon on osallistunut myös Turun ensi-ja Turvakoti ry.

 

Tärkeää olisi tavoittaa kaikki lasten kanssa työskentelevät tahot. On tärkeä murtaa ennakkoluuloja ja -käsityksiä siitä, mitkä vaikutus lastensuojeluilmoituksen tekemisellä on. Sen tarkoituksena on ilmaista huolta ja saada lapselle ja perheelle apua. Usein ammattilaisten ennakko-oletukset, pelot vaikeutuvasta yhteistyöstä ja epäluottamus omaan ammatilliseen arvioon johtavat ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

 

Olethan mukana viemässä tärkeää tietoa eteenpäin: