« Takaisin

Hakuilmoitus: Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2021 haku

Valtioneuvoston kanslia avaa 9.11.2020 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään vnteas-asiointi.fi 5.1.2021 klo 16.00 mennessä.

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.

Haettavat teemat on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille. Yksi haettavista teemoista on Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalihuollossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla.

Lue lisää hakuilmoituksesta valtioneuvoston sivulta.