Sosnet & osket -kannanotto: Sosiaalihuollon osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa

Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yhteistyöverkosto Sosnetin johtoryhmä ja sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat laatineet yhteisen kannanoton "Sosiaalihuollon osaamisen varmistaminen: Sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja osaamiskeskittymien turvaaminen". Alan ajankohtaisiin hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin on perusteltua kytkeä tutkimus- ja kehittämisrakenteiden uudistuksia. Kannanotto on toimitettu muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle.
Lue kannanotto tästä (pdf)