« Takaisin

ISO SOS -hankkeessa kirkastettu aikuissosiaalityötä

ISO SOS -hanke
– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

Vuosi 2019 on hankkeen toinen toimintavuosi. Tähän mennessä on saatu ote lähes kaikista asetetuista tavoitteista ja vaikuttaa siltä, että asiakkaiden osallisuuden edistäminen aikuissosiaalityön työskentelyssä vaatii eniten panostuksia.

Mittarikokeilut Kykyviisarilla ovat jo kertoneet jotain asiakaskunnasta. Vuoden 2018 aikana Kykyviisarin täytti hankkeessa kaikkiaan 71 asiakasta. Näiltä asiakkailta kysyttiin erikseen mittarin käytön kokemuksista ja sen vaikutuksista, ja vastaus saatiin vain 20 asiakkaalta. Karkeasti tiivistäen Kykyviisaria kokeilivat noin 40-vuotiaat, naimattomat, lapsettomat, yksinasuvat miehet, jotka asioivat aikuissosiaalityössä työttömyydestä aiheutuneiden taloudellisten ongelmien vuoksi.  Tällä pienellä aineistolla näyttäisi, että Kykyviisari tavoittaa paremmin naisten tuen tarpeet ja myös heidän kokemuksensa mittarityöskentelystä ovat myönteisempiä kuin miehillä. Tämän havainnon vahvistaminen vaatisi isomman aineiston, jotta se voitaisiin yleistää.

Kykyviisarin aineistosta hankkeen toiminta-alueilla voi päätellä jotain. Essotella asiakaskunta on varsin haastavaa ja aikuissosiaalityön tuki on heille tarpeen monellakin elämänalueella. Sosterissa mittarikokeilun asiakasjoukko on iältään nuorempi: ehkä tästä syystä Sosterilla moni osatekijä näyttää Kykyviisarin valossa myönteiseltä. Voisi tulkita niin, että siellä tässä asiakasjoukossa on mahdollisuuksia ja sosiaalityön olisikin tarkoituksenmukaista suunnata työskentelyä heihin. Hankkeessa tehtyjen Kykyviisarimittausten aineistosta voi kokonaisuudessaan todeta, että asiakkaiden elämäntilanne on kaikilla mittarin osa-alueilla alle valtakunnallisen keskitason. Hankkeen kehittämistoimet tulevat siis tarpeeseen.

Mittarityöskentelyn tuottaman tiedon hyödyntäminen rakenteellisen sosiaalityön tarpeisiin on parhaillaan käynnissä. Kun asiakastyöskentelyn prosessimainen luonne on vielä osin sisäistymättä, asiakastason tiedon ja rakenteellisen vaikuttamistyön välistä yhteyttä ei ole täysin osattu hahmottaa. Ydinkysymys onkin, miten mittarien kautta saatua asiakastietoa käytetään rakenteellisen sosiaalityön tarpeisiin.

Jalkautuminen asiakkaiden pariin tuottaa myös rakenteellisen tason tietoa, kun työntekijät jalkautuessaan tekevät havaintoja asiakkaiden elinympäristöstä. Jalkautumista jatketaan edelleen vuonna 2019 ja painopiste on asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kokemuksissa sosiaalityöstä.

Hankkeen osatoteuttajien esimiehille tarjotaan alkaneena vuonna tukea kehittämistyön haltuun ottoon omissa organisaatioissaan. Hankkeessa on käytettävissä 20 %:n ISO-hanketyöntekijän lisäresurssi ja tehtävässä toimii oman työnsä ohessa erityisasiantuntija Päivi Malinen.

Hanketta voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa:

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi

päivitetty 8.2.2019