« Takaisin

Kansa-koulu III -hanke jatkaa kirjaamisosaamisen vahvistamista

Kirjaamisosaamisen kehittäminen ja varmistaminen on erittäin ajankohtaista. Sosiaalihuollon tiedonhallinnassa otetaan isoja harppauksia eteenpäin, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto laajenee ja yhä useammat sosiaalihuollon organisaatiot alkavat käyttää Kanta-palveluja. Tässä tarvitaan kirjaamiskäytäntöjen uudistamista. Sosiaalialan osaamiskeskukset pääsevät jatkamaan kirjaamisvalmennusten järjestämistä ja kirjaamisosaamisen vahvistamista parhaillaan käynnistyvän Kansa-koulu III -hankkeen avulla.

Kolmannen Kansa-koulu-hankkeen tavoitteena on lisätä kirjaamisasiantuntijoiden määrää ja vahvistaa heidän osaamistaan ja rooliaan sosiaalihuollon organisaatioissa. Uudessa hankkeessa valmennusten toteutus muuttuu aikaisempiin Kansa-koulu-hankkeisiin verrattuna. Rakennamme nyt Kirjaamisfoorumia eli valmennuskokonaisuutta sähköiselle oppimisalustalle. Uudet kirjaamisvalmennukset tullaan järjestämään kokonaan digitaalisesti. Jatkamme myös kirjaamisasiantuntijoiden verkostojen toiminnan koordinointia hankkeen ajan.

Osa valmennuksista toteutetaan suljettuina ryhminä, kun taas osa materiaalista tulee julkisesti kaikkien kirjaamisen kehittämisestä kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Valmennussisällöt jakautuvat kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäinen, laajempi kirjaamisvalmennus on suunnattu niille organisaatioille, joissa ei ole ennestään kirjaamisasiantuntijoita tai heitä on aivan liian vähän tarpeeseen nähden. Toinen, täydentävä kirjaamisvalmennus on tarkoitettu niille kirjaamisasiantuntijoille, jotka tarvitsevat päivitystä omaan osaamiseensa. Näiden lisäksi kokoamme avoimen kirjaamisen tietopankin, jota voi hyödyntää vapaasti erilaisiin tarpeisiin, kuten henkilöstön perehdytykseen tai organisaatioiden omien kirjaamiskoulutusten järjestämiseen. 

Jokaisessa osaamiskeskuksessa työskentelee aluekoordinaattori, joka huolehtii omalla alueellaan tiedottamisesta, kirjaamisasiantuntijaverkostojen koordinoimisesta ja yhteistyöstä muiden kirjaamisasioita kehittävien toimijoiden suuntaan. ISOn aluekoordinaattorina toimii Päivi Malinen 60 % työpanoksella.

Ensimmäiset valmennusryhmät käynnistyvät loppuvuoden aikana ja niistä tiedotetaan heti, kun toteutusaikataulut ovat selvillä. Hanketyö on mahdollista STM:n valtionavustuksen turvin.

Kannattaa seurata hankkeen viestintäkanavia eli nettisivuja, uutiskirjettä ja Twitteriä, niin pysyt ajan tasalla!