Lastensuojelun lainsäädäntöä ja toimintaa uudistetaan

Lastensuojelua koskevaa lainsäädäntöä täytyy jatkuvasti tarkastella ja kehittää tarpeen mukaan. Tämän vuoden alusta lastensuojelulakiin tuli useita muutoksia. STM on koonnut kuntainfon sellaisista asioista, joihin ministeriöltä on pyydetty ohjausta. Voit tutustua näihin teemoihin tarkemmin STM:n verkkosivuilla

 

Vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä aiotaan uudistaa niin, että palvelut vastaavat paremmin lasten tarpeisiin ja työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet hoitaa asiakastyötään. Lakiesitys on parhaillaan lausunnoilla, ja siihen on mahdollista käydä antamassa palautetta lausuntopalvelun kautta 12.2.2021 asti.

 

Lainsäädännön kehittämisen lisäksi tarvitaan lastensuojelun käytäntöihin pureutuvia kehittämistoimia, jotta lastensuojelun asiakkaina olevien lasten oikeudet heidän tarvitsemiinsa palveluihin, koulutukseen, tukeen ja hoitoon toteutuvat. STM on myöntänyt valtionavustusta viidelle alueelliselle lastensuojelun monialaiselle kehittämishankkeelle, joista yksi on ISOn hallinnoima LUMO – lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Voit tutustua viiden hankkeen kokonaisuuteen tarkemmin STM:n tiedotteesta ja LUMOn toimintaan ISOn nettisivuilta.