« Takaisin

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Yhteyshenkilöiden nimeäminen soten sisällölliseen kehittämiseen

Tiedoksi oheinen STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sisällöllisen kehittämisen kirje.

 

Jos alueella on maakunnan laajuinen kuntayhtymä, pyydetään kuntayhtymää nimeämään yhteyshenkilö vuorovaikutukseen STM:n kanssa. Jos maakunnallista (sote-) kuntayhtymää ei ole, pyydetään alueen kuntia nimeämään yhteyshenkilön yhteistyössä niin, että yhteyshenkilö edustaa koko aluetta (esimerkiksi perusterveydenhuollon yksiköstä tai sosiaalialan osaamiskeskuksesta).

 

Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa on yksittäisiä sote-järjestämisvastuuta kantavia kuntia.

ISOn toiminta-alueen kuntien osalta ISOn johtaja Tarja Kauppila on tarvittaessa käytettävissä nimetyksi yhteyshenkilöksi/varahenkilöksi (kuntia pyydetään ystävällisesti olemaan suoraan yhteydessä Tarja Kauppilaan, jos nimeämistarvetta ilmenee: Tarjan yhteystiedot).
Lue tästä STM:n kirje (pdf)