« Takaisin

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus, Omakanta ja muuta ajankohtaista Kanta-palveluissa

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuudet ovat käyttöönotettavissa. Ehkä odotetuin uusi toiminnallisuus on rekisterinkäyttöoikeus.

Kun asiakas muuttaa pois yksityisestä asumispalveluyksiköstä, sosiaalihuollon asiakastietoja ei enää tarvitse lähettää paperitulosteina palvelua ostaneelle julkiselle sosiaalihuollon organisaatiolle arkistoitavaksi. Paperien lähettämisen sijaan palveluntuottaja voi tallentaa asiakastiedot suoraan palvelunjärjestäjän rekisteriin. 

Rekisterinkäyttöoikeuden käyttäminen edellyttää sitä, että sekä palvelunjärjestäjä että yksityinen palveluntuottaja ovat ottaneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja rekisterinkäyttöoikeuden käyttöön.

Lisätietoja rekisterinkäyttöoikeudesta mm. 

Omakanta ja sähköinen resepti 10 vuotta – Omakanta on tulossa myös sosiaalihuollon käyttöön
Ensimmäiset sähköiset reseptit kirjoitettiin 10 vuotta sitten ja ne tulivat myös Omakantaan katsottaviksi. Kanta-palveluja on laajennettu vähitellen mm. Potilastiedon ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoilla. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottaneita organisaatioita on jo lähes 50.  Omakannan on tarkoitus tulla sosiaalihuollonkin käyttöön sitten kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden. 

Tiedote: Omakanta syntyi 10 vuotta sitten – Kanta-palvelujen juhlavuosi käynnistyy (Kanta.fi)

Lisää Kanta-palveluihin liittyvää ajankohtaista asiaa löytyy Kanta-uutiskirjeestä.