« Takaisin

SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke käynnistyy 1.5.2020

SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeessa (ESR TL4) vahvistetaan nykyisten ja tulevien sosiaalialan ammattilaisten osaamista, ymmärrystä ja toimintaa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalialan rakenteellisessa työssä. Lisäksi hankkeessa kehitetään jaettuun tietoon perustuvaa monitoimijaista yhteistyötä ja yhteisen toiminnan digitalisaatiota. Hankkeen kehittämistyö etenee kolmen työpaketin avulla:

 

I) Digitaalisella alustalla toimivan sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkoston muodostaminen ja verkoston toiminnan kehittäminen

II) Rakenteellisen työn osaamiskartoituksen suunnittelu ja toteutus

III) Rakenteellisen työn osaamisen kehittäminen valmentamalla, kokeilemalla ja arvioimalla

 

Hankkeessa laaditaan sosiaalialan ammattilaisten osaamiskartoitukseen perustuvat tarkemmat koulutus- ja valmennussuunnitelmat rakenteellisen työn kannalta keskeisimmistä osaamisalueista. Näiden toimenpiteiden tuloksena hankkeessa kehitetään sosiaalialan rakenteellisen työn valmennus- ja koulutuskokonaisuus sekä käsikirja/opas rakenteellisen työn tueksi työntekijöille ja opiskelijoille.

 

Yhteishankkeen tuloksena sosiaalialan rakenteellisen työn osaaminen ja jatkuva, monitoimijainen yhteiskehittäminen vahvistuvat Itä-Suomessa. Asiakasprosessien vaikuttavuus paranee ja asiakkaiden osallisuus palveluiden ja tuen kehittämisessä lisääntyy. Monitoimijaisen yhteistyön keskinäinen työnjako selkiytyy ja tutkimus-, koulutus- ja kehittämistahojen työelämäsuhteet vahvistuvat. Rakenteellisen työn osaamisen parantuessa myös sosiaalialan yhteiskuntapoliittinen vastuu konkretisoituu ja vahvistuu.

 

SOSRAKE-osaamisverkoston hankehenkilöstöön kuuluu projektipäällikkö (ISO) ja projektikoordinaattori (ISO), kaksi aluekehittäjää (Essote ja Kainuun sote) sekä kaksi projektiasiantuntijaa (Diak ja Xamk).

 

SOSRAKE-osaamisverkoston hankesivulle päivitetään säännöllisesti hankkeen ajankohtaista tietoa.
Hankesivu löytyy osoitteesta: https://www.isonet.fi/sosrake-hanke