« Takaisin

STM: Selvityshenkilöt kirkastamaan sosiaalityön tulevaisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilöryhmän (Metteri, Karjalainen ja Strömberg-Jakka) tehtävänä on esittää konkreettisia ehdotuksia sosiaalityön ja asiakasohjauksen kehittämiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa toimintaympäristössä. Selvityshenkilöiden on tunnistettava keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla sosiaalityön osaamista tarvitaan eniten. Selvityksessä on otettava erityisesti huomioon se, miten vastataan paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

Sosiaalialan osaamiskeskusten hyödyntäminen selvityksessä on ollut mukana alustavissa keskusteluissa ministeriön ja selvityshenkilöiden kanssa ihan alusta lähtien. Ministeriön mukaan selvityshenkilöt sopivat tapaamiset jokaisen osaamiskeskuksen kanssa mahdollisimman pian.
Lue lisää STM:n sivuilta.