« Takaisin

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan haetaan vaikuttavia uudistuksia ja investointeja

Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä.

Ohjelma toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella. Suomen uudistumista tavoittelevaa ohjelmaa valmistellaan yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

 

Kestävän kasvun ohjelma etenee seuraavaksi eduskuntaan

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopullinen ohjelma tulee toimittaa Euroopan komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Katso valtioneuvoston sivuilta hallituksen linjaus Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 3.11. kuulemistilaisuuden, jossa kuultiin sidosryhmiä asiakirjan painopisteestä 6, Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
Katso tästä ISOn esitys kuulemistilaisuudesta (pdf)