Valokuvaus voimauttavana kokemuksena

ISO SOS -hankkeen yhtenä kokeiluna toteutettiin syksyllä 2018 Pieksämäellä nuorten valokuvauskurssi. Kurssi oli tarkoitettu sosiaalityön nuorille asiakkaille, jotka olivat jollakin tavalla elämänsä nivelvaiheessa koulutuksen tai työn rajamaastossa. Kurssilla haluttiin lisätä valokuvauksesta kiinnostuneiden nuorten tietämystä valokuvaamisesta ja alasta yleensä. Kurssin veti valokuvaaja Jone Matilainen ja siihen osallistui viisi paikkakuntalaista alle 25-vuotiasta nuorta.

 

Kurssin lopputulos oli erinomainen. Nuoret antoivat palautteessa kurssille arvosanan 9/10 ja kaikkien osallistuneiden kokemus oli ollut varsin yhdenmukainen. Kun kurssin osallistujia haastateltiin heidän kokemuksistaan, olivat he innoissaan oppimastaan. Kaikki myös totesivat, että "elleivät he olisi olleet täällä, olisivat he todennäköisesti makoilleet kotona". Kurssi oli antanut useimmille myös kimmokkeen hakeutua joko koulutukseen tai edelleen kehittämään valokuvauksen taitojaan. Kurssin vetäjän ja kurssille osallistujia valinneen nuoriso-ohjaajan mukaan kaikkien mukana olleiden kohdalla voi nähdä, että oli tapahtunut "eteenpäin menemistä" – osallistujat olivat motivoituneet ottamaan seuraavan askelen.

 

Miksi kurssi onnistui näin hyvin? Ryhmä oli pieni ja osallistujat saivat siksi intensiivistä ohjausta kurssin vetäjältä. Kurssin kesto (kaikkiaan kymmenen kertaa, kerta/viikko) oli riittävän pitkä opittavien asioiden omaksumiseen, mutta myös ryhmäläisten yhteisen kokemuksen muodostumiseen. Vetäjän merkitys ryhmässä oli suuri; hänellä oli asiantuntemusta, hän nautti ryhmäläisten arvostusta ja hänen pedagoginen otteensa ryhmäläisiin oli vahva.

 

Ryhmä rakentui toiminnallisuudelle. Koko ajan tehtiin jotain konkreettista ja tekemisen kautta päästiin puhumaan nuorille tärkeistä asioista. Toiminnallisuuden pohjalle rakentui myös vetäjän ja osallistujien välinen suhde. Ryhmäläisten yhteisestä kokemuksesta kasvoi yhteisöllisyyden tunne, joka kantoi ryhmän loppuun saakka; osallistujat kokivat myönteisiä asioita ryhmän myötä. Valokuvaukseen liittyvä elämyksellisyys vahvisti tätä yhteistä kokemusta. Ryhmä oli näin itseään vahvistava prosessi, joka vaikutti myös osallistujiin henkilökohtaisella tasolla.

 

Tämän ryhmän onnistunut kokemus osoitti, miten tärkeää on ryhmän yhteinen kiinnostuksen aihe ja sitä kautta motivoituneisuus. Toinen yhtä tärkeä tekijä on oikean vetäjän löytäminen, koska vetäjän ja ryhmän/ryhmäläisten välille syntyvä pedagoginen suhde vie ryhmän työskentelyä eteenpäin.