« Takaisin

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen myönnetään valtion tutkimusrahoitusta 1.9. alkaen

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 11.6.2020 tiedotteessaan 149/2020 seuraavaa:

Tiedote

Valtion tutkimusrahoitusta voi jatkossa saada myös yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa sosiaalityön menetelmien vaikuttavuudesta, kehittää tutkimusnäyttöön perustuvia työmenetelmiä sekä vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää vuosittain rahoitusta tutkimushankkeille, joiden arvioidaan sopivan yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. Painoalueista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Vuoden 2020 osalta asetus annetaan elokuun aikana. Jatkossa tutkimuksen painoalueita määritellään sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa arviointiryhmässä, joka myös seuraa hankkeiden toteutumista.

 

Vuonna 2020 yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen on varattu rahoitusta 4 miljoonaa euroa.

 

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta säädetään sosiaalihuoltolaissa, johon lisättiin uusi pykälä (60 c§) rahoituksesta. Presidentti vahvisti lain torstaina 11.6. Laki tulee voimaan 1.9.2020.

 

Lisätietoja: sosiaalineuvos Juha Luomala, e-mail: juha.luomala(at)stm.fi