« Takaisin

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea rahoitusta lokakuussa, tutkimuksen painopisteet on määritelty

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 30.9.2020 seuraavaa:

Syyskuun alussa tuli voimaan sosiaalihuoltolain muutos, jonka myötä valtion tutkimusrahoitusta saa myös yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Lakimuutos vahvistaa sosiaalihuollon tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta.

Tutkimusrahoituksen käyttöä on tarkennettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Vuodelle 2020 määritellyt sosiaalityön tutkimuksen painopisteet ovat:

  • sosiaalityö sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien ja palveluiden järjestelmässä;

  • sosiaalityön työmenetelmät;

  • sosiaalityön vaikuttavuus;

  • erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteet ja palvelutarpeet;

  • ennakoiva, ehkäisevä ja rakenteellinen sosiaalityö sekä innovaatiot sosiaalityössä;

  • asiakkaiden osallisuus ja toimijuus sosiaalityössä.


Tutkimusrahoituksen haku avautuu lokakuussa 2020. Hakemukset vastaanottaa STM, joka tekee lopulliset päätökset rahoituksista. Rahoitusta voivat hakea mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut tai järjestöt, kunhan hakemus täyttää yliopistotasoisen tutkimuksen tieteelliset kriteerit. Vuoden 2020 talousarviossa yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen määräaha on 4 miljoonaa euroa.  

Myös valtakunnallinen sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmä asetetaan lokakuussa. Sen tehtävänä on ehdottaa tutkimustoiminnan painoalueita ja tavoitteita seuraavalle vuodelle sekä seurata ja arvioida rahoitusta saaneiden hankkeiden toteutumista.

Lisätietoja
Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM, etunimi.sukunimi@stm.fi