Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Julkaisu: Sosiaaliala ja koronaviruspandemia
-

Julkaistu , päivitetty

Julkaisu: Sosiaaliala ja koronaviruspandemia

Joulukuun alussa julkaistussa tutkimusraportissa tarkastellaan keväällä 2020 alkaneen koronaviruspandemian vaikutuksia sosiaalialan ammatilliseen työhön Suomessa. Aineistona on sosiaalialan ammattilaisille vuosina 2021 ja 2020 suunnattujen kyselyjen tulokset. Vastauksia saatiin kahtena vuonna yhteensä 848. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenille suunnatun kyselyn on laatinut ja analysoinut sekä siitä tutkimusraportin kirjoittanut Lapin yliopiston PANDA/SILE-tutkimusryhmä.

Tulosten perusteella sosiaalialan työn sisällöt ovat pandemiasta huolimatta pysyneet pääosin samana, mutta työn toteuttamisen tavat ovat muuttuneet nopeasti laajamittaisen digiloikan myötä. Suurin osa sosiaalialan ammattilaisista on saanut pandemia-aikana kollegiaalista tukea työyhteisöltään ja tuntee yhteenkuuluvuutta ammattiyhteisöönsä. Epävirallinen organisoituminen on kuitenkin ollut vähäistä ja työyhteisöissä on virinnyt ristiriitoja. Johtaminen on koettu pääosin hyvänä.

Sosiaalialan palvelut ovat jatkuneet koko pandemia-ajan, mutta palvelusektorien välillä esiintyy jonkin verran eroja jatkuvuudessa ja katkoksissa. Asiakastyön toteuttaminen on vaikeutunut erityisesti yhteistyökumppanien vähentäessä tai sulkiessa palvelujaan. Asiakkuudet ovat lisääntyneet kaikilla sosiaalialan palvelusektoreilla.

Työkuormitus on lisääntynyt pandemia-aikana merkittävästi. Vuoden 2021 arviot työkuormituksesta ovat selvästi edellisvuotta synkempiä ja etenkin merkittävää työkuormituksen kasvua kokeneet ovat lisääntyneet kaikilla sosiaalialan palvelusektoreilla. Turvattomuus ja työpaine on lisääntynyt. Yli puolet vastaajista kertoi, ettei työaika riitä työtehtävien suorittamiseen, mikä vaikuttaa työn ja yksityiselämän tasapainoon.

Sosiaalialan ammattilaiset arvostavat työtään, mutta kokevat sen yhteiskunnallisen arvostuksen heikoksi. Sosiaaliala ei näy eikä kuulu julkisuudessa, eikä sen ammattilaisten osaamista ole hyödynnetty pandemia-ajan ongelmia ratkaistaessa.

Hasteista huolimatta sosiaalialan ammattilaiset ovat on koko ajan tehneet työtään asiakkaan parasta ajatellen ja eettisistä periaatteista tinkimättä. Korona-aika on osoittanut, että sosiaalialan ammattilaiset ja sosiaalipalvelut ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkymätön, hiljainen ja viimesijainen perälauta, joka ansaitsee arvostuksensa.

Tutkimusraportti on julkaistu Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarjassa (linkki avautuu uuteen ikkunaan)