Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kolumni: Yhteistyö on ainoa tapa saada aikaan laajasti vaikuttavia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja
-

Julkaistu , päivitetty

Kolumni: Yhteistyö on ainoa tapa saada aikaan laajasti vaikuttavia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 9.4.2021 johtaja Minna Saarion digitalisaatiota koskevasta kolumnista:

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ja toiminnallinen uudistus ovat etenemässä kokonaisuutena hallitusohjelmassa suunnitellulla tavalla. Uudistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja tehtävää on paljon, sekä kansallisesti ja alueellisesti että erityisesti alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken.

Digitalisaatiotoimien onnistuminen tarkoittaa, että toimien tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä  sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Tavoitteisiin pääsemiseksi ei riitä perinteinen selkeärajainen tehtävien rajaaminen ja vastuuttaminen. Näiden lisäksi tarvitaan entistä laajempaa ja syvempää vuoropuhelua eri osapuolten kesken siten, että yhteistyö kohdistuu kehittämisen eri vaiheisiin ja tasoille. Yhteistyö on tarpeen myös keskinäisen riippuvuuden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi. Myös yhteisten riskien tunnistaminen ja hallinta edellyttävät yhteistä suunnittelua ja toimenpiteitä.

On tärkeää, että vuoropuhelu on jatkuvaa ja säännöllistä, ja että sille on varattu säännölliset paikat ja ajat. STM on käynnistänyt tiedonhallintaa ja digitoimenpiteitä koskevan vuoropuhelun käymiseksi uusia foorumeita, esimerkiksi strategisen tason yhteistyön edistämiseksi perustetun valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan yhteistyöryhmän. Lisäksi toiminta jatkuu jo tutuiksi tulleissa yhteistyöfoorumeissa kuten sote-tiedonhallinnan ohjausryhmässä, verkostotapaamisissa ja arkkitehtuuriyhteistyöryhmissä.

Uusi sote-tiedonhallinnan yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 22.3.2021. Ryhmässä on edustajia perustettavista hyvinvointialueista, kunnista, kuntayhtymistä ja  muista STM:n sidosryhmistä. Kokouksessa keskusteltiin tavoitteista, joita digitalisaation avulla voidaan toteuttaa sote-sektorilla. Keskustelussa käytiin läpi erilaisia kehityssuuntia, tuotiin esiin yhteistyölle asetettavia odotuksia ja hahmoteltiin mahdollisuuksia priorisoida kehittämistarpeita. Lopulta toimintaa kuitenkin kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja kansalaisten parhaaksi, mikä korostaa alueiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.

Kokoukseen osallistunut Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Tarja Kauppila nosti osuvasti esiin keskeisiä yhteistyön tarpeita: "Kansallisessa sote-tiedonhallinnan ohjauksessa korostuvat valtakunnalliset asiantuntijaryhmät ja aluehankkeet. Määräaikaiset aluehankkeet tarvitsisivat kuitenkin pitkäjänteistä alueohjaustukea yhteistyöalueilta (nykyiset YTA:t). Alueellinen YTA-kontekstintuntemus on välttämätöntä systemaattisessa, jatkuvassa dialogissa "neppariparina" kansallisen ohjauksen onnistumiselle. "

Sote-rakenneuudistuksen onnistumisen kannalta sote-tiedonhallinnan onnistunut vahvistaminen on kriittinen menestystekijä. Ohi ovat ajat, jolloin ICT miellettiin vain tukipalveluna. Tulevaisuuden sotea, nykyistä yhtä kuntaa ja kuntayhtymää laajempaa kokonaisuutta,  on johdettava tavoitteellisesti ja tuloksellisesti tietojohtamisen keinoin. Vaikuttava tietojohtaminen puolestaan ontuu ilman edisityksellistä ICT:tä. "

Maaliskuussa järjestimme vuosittaisen Suuntaviivat nyt –tilaisuuden verkkolähetyksenä. Puolivuosittain ICT -järjestelmätoimittajille suunnattu tilaisuus keräsi aktiivisia osallistujia ja muun muassa digitaalinen turvallisuus keskustelutti paljon.

Lisäksi sote-uudistuksen ICT-muutostoimenpiteiden valmistelu on lähtenyt liikkeelle osana muutoksen tukiorganisaatiota (https://soteuudistus.fi/alueellinen-valmistelu). ICT-valmisteluryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 29.3.2021.

On hienoa, miten monipuolisen ja laajan osallistujakunnan olemme alkuvuoden tilaisuuksiin saaneet, ja miten näkemyksellistä ja avointa keskustelua niissä on käyty. Nyt päällimmäinen huoli on resurssien riittäminen ja mm. Kanta-palvelujen kehittämisen jatkuvuuden varmistaminen.

Eri foorumit ja kokoukset kokoustamisen vuoksi eivät tietenkään ole tavoitteemme. Pyrimme siksi pitämään tilaisuuksien roolin ja luonteen selkeinä ja välttämään alueiden ja muiden tahojen ylikuormittamisen. Palautteenne vuoropuhelun organisoinnista ja sisällöistä on tässä ratkaisevan tärkeää.

Kiitän kaikkia osallistuneita ja osallistuvia tahoja ja ihmisiä – ilman teitä emme onnistu.

Minna Saario
johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö