Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
OT-keskus-pilottihankkeen päätöswebinaari: yhteenvetoa ja tulevaisuuden visiointia
-

Julkaistu , päivitetty

OT-keskus-pilottihankkeen päätöswebinaari: yhteenvetoa ja tulevaisuuden visiointia

Itä- ja Keski-Suomen OT-keskus-hankkeen päätöswebinaari pidettiin 15.11.2021. Webinaarissa vedettiin yhteen kuluvan vuoden kehittämistyötä ja visioitiin tulevaa. OT-keskusten tavoitteena on vastata lasten, nuorten ja perheiden kompleksisiin tilanteisiin ja palvelutarpeisiin sekä tarjota niissä ammattilaisille tukea. OT-keskusten tehtäviä ovat koordinointi ja johtaminen, palvelujen yhteensovittaminen sekä tutkimus- ja kehittämistyön varmistaminen. Itä- ja Keski-Suomen osahankkeen tavoitteena on ollut rakentaa moniammatillista asiantuntijaverkostoa ammattilaisten tueksi yli hyvinvointialuerajojen. 

Webinaarissa projektikoordinaattori Tarja Saharinen kertoi pilottihankkeen saavutuksista. Hankkeessa on koottu OT-asiantuntijaverkostoja, joiden toimintaa on tarkoitus edelleen kehittää, ja mallinnettu OT-koordinaation rakennetta. OT-asiantuntijakonsultaation monialainen yhteistoiminta-alueen laajuinen työryhmä on mm. tuottanut nykyisten OT-konsultaatiokanavien kuvauksen, rakentanut yhteistyötä ja verkostoja, tunnistanut osaamista ja sen vajeita sekä nostanut alueellisia OT-kehittämistarpeita esille. Konsultaatiokanavien ja -verkostojen kuvaamista on tarpeen edelleen jatkaa. Kevään ja syksyn aikana on onnistuneesti pilotoitu kahta vaativan konsultaation mallia hyvin kokemuksin.

Toiminnan kehittämisessä tärkeitä elementtejä ja sisältöjä ovat työskentelyn kehittäminen, asiakasosallisuuden edistäminen, monialaisen OT-osaamisen hyödyntäminen yli hyvinvointialueen rajojen ja sivistystoimen osuuden vahvistaminen. Sähköisen OT-konsultaatioalustan käyttöönotto on valtakunnallisessa selvittelyssä. Kehittämistyölle on haettu jatkorahoitusta vuosille 2022–2023 OT-keskuksen perustamiseksi ja konsultaatiomallien käyttöönottamiseksi.

Webinaarin paneelikeskustelussa visioitiin tulevaa, toimivaa ja vaikuttavaa OT-keskusta. Toiminnassa lapset ja nuoret ovat keskiössä. OT-keskus on vankka ja joustava, kompleksisiin tilanteisiin monialaisesti ja dialogisesti vastaava palvelu. Tähän OT-keskus tarvitsee selkeän rakenteen ja toimintakonseptin niin hyvinvointialueen, yhteistyöalueen kuin valtakunnankin tasolla. Tarvitaan monialaisia yhteistyöverkostoja, tutkimuksellisuuden vahvistamista ja sekä yhtenäinen valtakunnallinen toimintatapa että alueellista erikoistumista. Tämän toteuttaminen vaatii niin sitkeyttä kuin jatkorahoitustakin, sillä työ on hyvässä vauhdissa, mutta kesken. Jatkossa tarvitaan myös viestinnän vahvistamista, jotta lasten ja perheiden asiaa voidaan vaikuttavasti tuoda esille. Tärkeää on viestiä meneillään olevasta prosessista kutsuen siihen mukaan.

Webinaarissa kuultiin tärkeät ja koskettavat puheenvuorot myös vaativan eroauttamisen tarpeesta ja keinoista sekä yhteisövaikuttavuustyöstä ja tutkimuksesta Pohjois-Karjalassa.  

Puheenvuorot ja keskustelut voi tiivistää yhdessä todettuun kantavaan ajatukseen: jatketaan yhteistä työtä lapsen parhaaksi. ISO ollut mukana OT-kehittämisessä monella tasolla ja näin haluamme olla myös tulevina vuosina. Lisärahoituksen myötä palkkaamme ISOlle myös OT-koordinaattorin tätä tärkeää asiaa edistämään.  

Webinaarin materiaalit löytyvät ISOn materiaalipankista.