Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
OT-koordinaattori Timon terveiset
-

Julkaistu , päivitetty

OT-koordinaattori Timon terveiset

Aloitin yhtenä OT-koordinaattorina viime syksynä. Päätän OT-hankkeen tehtävissä kesäkuun lopussa ja siirryn Pohjois-Savon hyvinvointialueelle sosiaalihuollon valvontatarkastajan virkaan 1.8.2023.

Minua on ilahduttanut Itä-Suomen YTAn OT-hankkeessa toiminut moniammatillinen tiimi ja siinä ollut vahva sosiaalihuollon ja terveydenhuollon osaaminen. Terveydenhuollon toimijoiden kanssa yhdessä asioiden tekeminen on avartanut minulle terveydenhuollon toimintaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Samoin uskon, että tiimin terveydenhuollon toimijat ovat oppineet vastaavasti ymmärtämään sosiaalihuollon toimintalogiikkaa ja lainsäädäntöä. Tämä on antanut minulle uskoa sote-integraation toiminnallisesta onnistumisesta. Vielä lainsäädännön ja osaltaan myös toimintakulttuurin osalta on pitkä matka kuljettavana kohti todellista sosiaali- ja terveydenhuollon yhdessä tekemisen kulttuuria.

Meidän on kuitenkin vielä muistettava ettei, erityisesti sosiaalityön, erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään auteta pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten avulla. Oikea auttamisen kokonaisuus on aina integroitava lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöihin; kouluihin, päiväkoteihin, harrastuksiin, lähiöihin ja muuhun ekologiseen ympäristöön.

Minua on myös ilahduttanut OT-hankkeessa useiden tahojen kanssa tehty yhteistyö. Vahvaa yhteistyötä on tehty sekä kaikkien Itä-Suomen YTAn hyvinvointialueiden, että useiden järjestöjen ja hankkeiden kanssa. Erityisesti minua on ilahduttanut Tukikeskus Varjon kanssa tehty yhteistyö eroauttamisen asioissa, että Nepsy-verkoston kanssa tehty yhteistyö neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten ja perheiden asioissa. Molempia perheitä ja työntekijöitä kuormittavia asioita olemme saaneet edistettyä. Työ näiden asioiden edistämiseksi toki jatkuu, mutta ainakin alku on lähtenyt hyvin käyntiin.  

Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta yhteisestä OT-kehittämismatkasta. Se on ollut monipuolinen, antoisa ja toivoa luova. Uskonkin, että hyvinvointialueilla toteutettavalla laaja-alaisella ja hyvällä yhteistyöllä saamme tulevaisuudessa nostettua itäsuomalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia paremmalle tasolle. Ottakaamme yhdessä hyvinvointiloikka!

Hyvää kesää,
Timo

Timon työtä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja OT- hankkeessa jatkaa 1.8. alkaen sosiaalityöntekijä Tiina Kettunen.