Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
OT-työryhmän raportti julkaistu
-

Julkaistu , päivitetty

OT-työryhmän raportti julkaistu

Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti julkaistiin 11.6.2021. Työryhmä jatkoi edellisellä hallituskaudella aloitettua työtä, ja raporttiin on koottu työryhmän ehdotukset.

OT-keskusten tehtävänä on mahdollistaa monialainen, integroitu ja koordinoidusti tarjottu vaativimman tason tuki sitä tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille. Suunnitteilla oleviin viiteen OT-keskukseen kerätään verkostomaisesti vaativinta erityisasiantuntijuutta, jota voidaan hyödyntää tarvittaessa myös valtakunnallisesti. Osaamiskeskukset ja korkeakoulut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jotta lapsen arjessa palvelut toteutuisivat lapsikeskeisesti ilman tarpeettomia viiveitä, tulee eri hallinnonalojen toimia yhdessä ja integroidusti.

OT-asiantuntijaverkostoja pilotoidaan Barnahus-työssä sekä vuonna 2021 kolmella yhteistyöalueella. Piloteista saadaan tietoa ja kokemusta siitä, miten OT-toiminta saadaan nivoutumaan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä muiden hallinnonalojen työhön. Asiantuntijaverkostot tulevat toimimaan kiinteässä yhteistyössä alueellisten VIP-verkostojen kanssa.

Työryhmän raportti on luettavissa pysyvässä osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5430-4 (linkki vie Valtioneuvoston sähköiseen julkaisuarkistoon)