Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto sote-uudistuksesta
-

Julkaistu , päivitetty

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto sote-uudistuksesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 15.6. mietintönsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut asuinpaikasta riippumatta sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Tavoitteena on lisäksi mm. turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Uudistuksessa em. palveluiden järjestämisvastuu kootaan hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Valiokunta toteaa perusteluissaan, että uudistukselle voidaan kiistatta katsoa olevan painava tarve perusoikeuksien toteutumiseen kannalta. Nykyinen pirstaleinen palvelurakenne ei pysty enää vastaamaan väestön palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Myös peruspalvelujen vahvistaminen on väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen näkökulmasta keskeistä.

Esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan porrastetusti siten, että osa tulisi voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021 ja osa laeista tulisi voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa ja viimeiset 1. päivänä tammikuuta 2023. Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja. Uudistuksen voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Lisäksi hyvinvointialueesta annettavaa lakia sovellettaisiin osittain heti hyvinvointialueiden toimintaan.

Mietintö on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa