Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sosiaalihuollon palvelunantajille velvoite liittyä Kanta-palveluihin – uusi asiakastietolaki voimaan 1.11.2021
-

Julkaistu , päivitetty

Sosiaalihuollon palvelunantajille velvoite liittyä Kanta-palveluihin – uusi asiakastietolaki voimaan 1.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 26.8.2021 seuraavaa:

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä eli asiakastietolaki on hyväksytty. Laki tulee voimaan 1.11.2021. Uudella lailla kumotaan voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Myös lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja eräisiin muihin lakeihin tulee samalla muutoksia.

Uusi asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Lisäksi laki mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen muille sosiaalihuollon palvelunantajille Kanta-palvelujen välityksellä. Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien velvollisuutta liittyä Kanta-palveluihin on täsmennetty. 

Laajan liittymisvelvoitteen ansiosta tiedot ovat saatavilla palvelunantajien välillä silloin kun tietoja tarvitaan ja niitä on oikeus käsitellä. Asiakas voi luovutusluvalla tai kiellolla itse päättää, luovuttaako hän tietojaan muille palvelunantajille. Luovutuslupa on uusi, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suojatoimi. Se vastaa vaikutuksiltaan nykyistä terveydenhuollon Kanta-luovutusten edellyttämää laajaa suostumusta. 

Asiakkaalle mahdollisuus tallentaa hyvinvointitietojaan tietojärjestelmiin

Uusi laki laajentaa valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja siten, että asiakas voisi itse tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja Kanta-palveluiden uuteen omatietovarantoon. Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksella tietoturvallisesti. Asiakkaalla olisi myös mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisesti.

Asiakastietolaissa säädetään asiakasasiakirjojen tallentamisesta Kanta-palveluihin

Asiakastietolaissa on siirtymäajat siihen, milloin viimeistään asiakas- ja potilasasiakirjoja tulee tallentaa Kanta-palveluihin. Siirtymäsäännökset korvaavat nykyisen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asiakirjojen tallentamisen vaiheistuksesta eli niin sanotun vaiheistusasetuksen.