Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sosiaalisen luototuksen selvitys julkaistu
-

Julkaistu , päivitetty

Sosiaalisen luototuksen selvitys julkaistu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että ”sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana”. Selvityksessä tutkitaan sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksiä.

Selvitystä varten tehtiin kysely sosiaalista luototusta käyttävien kuntien ja suunniteltujen hyvinvointialueiden edustajille sekä valikoiduille sosiaalisen luototuksen asiantuntija- ja kehittäjätahoille. Heiltä kysyttiin:
1) Kuinka sosiaalinen luototus tulisi tulevilla hyvinvointia-lueilla järjestää?
2) Kuinka huolehditaan yhteistyöstä muiden sosiaalihuollon palvelujen ja tärkeiden kumppanuuksien kanssa?
3) Millaisia henkilö- ja talousresursseja sosiaalinen luototus tarvitsee?
4) Miten toimitaan, jos hyvinvointialueita ei synny tai lakia sosiaalisesta luototuksesta ei uudisteta?

Kyselyaineisto tukee näkemystä, että sosiaalinen luototus olisi perusteltua keskittää hyvinvointialueilla omaan erilliseen yksikköönsä. Monitoimijuuden varmistamisessa sosiaalihuollon sisällä ja kumppanien kanssa aineisto tukee verkostotyön mallia. Haastateltavien mukaan tärkeää olisi myös huolehtia palvelun riittävästä resursoinnista, kehittämisestä ja vaikutusten arvioinnista. Selvityksen perusteella syntynyt näkemys on, että sosiaalinen luototus kehittyy, kun se otetaan käyttöön kaikkia kuntia velvoittavasti.
Lue selvitys valtioneuvoston sivuilta (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).