Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyö käynnissä – osallistu työskentelyyn ja vaikuta
-

Julkaistu , päivitetty

Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyö käynnissä – osallistu työskentelyyn ja vaikuta

Sosiaali- ja terveysministeriö uutisoi 22.3. seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyön keväällä 2023. Mukaan strategiatyöhön toivotaan erityisesti hyvinvointialueita, mutta myös muita sidosryhmiä.

Strategiatyön tavoitteena on tunnistaa kansallisesti yhteiset strategiset painopisteet, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja sen kehittämisen tarpeisiin.  Samalla tavoitellaan tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiselle pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta yli hallituskausien tai muiden murrosten. 

Strategiatyössä luodaan yhteinen näkemys lähivuosien sekä pidemmän aikajakson (noin 10 vuotta) kehittämisen painopisteistä, keinoista ja onnistumisen edellytyksistä sekä tarvittavista toimenpiteistä ja näihin liittyvästä tehtävien jaosta. Strategiatyö käynnistetään hyvinvointialueiden kanssa ja työskentelyn edetessä osallistetaan ja kuullaan laajasti eri sidosryhmiä. 

Visioista konkreettiseen tekemiseen 

Strategiatyössä ei kuvata vain yhteisiä tavoitteita, vaan samalla tunnistetaan, miksi juuri näihin tavoitteisiin olisi päästävä sekä pohditaan, millä keinovalikoimalla tavoitteet olisivat saavutettavissa. Työskentelyn tuloksista koostetaan strategiakartta, jonka pohjalta voidaan edetä kehittämisen konkreettiseen hankkeistamiseen. 

Strategiakartta erittelee vision lisäksi selkeät tavoitteet ja näihin liittyvät kehittämisen painopisteet, jotka voidaan edelleen kuvata auki kehityskohteiksi. Samalla on mahdollista tunnistaa toimeenpanon vaiheistusta, onnistumisen tekijöitä sekä roolijakoa. Työskentelyn kuluessa tehdään valintoja eli priorisoidaan tavoitteita ja niihin liittyvää keinovalikoimaa. Näin voidaan vähentää päällekkäistä kehittämistyötä sekä pistemäistä ohjausta sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämisessä. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan yhteisesti määriteltyjen mittarien avulla. 

Strategiatyötä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta ja käytännön työskentely tehdään sen alaisessa digitalisaation ja tiedonhallinnan (Digi) jaostossa. Digi-jaostossa varmistetaan jatkossa myös strategisten tavoitteiden toimeenpanon seuranta sekä koko strategian ylläpito. 

Keväällä useita mahdollisuuksia yhteiseen työskentelyyn

Strategiatyöskentelyyn voi osallistua kevään aikana usein eri tavoin. STM ja hyvinvointialueet järjestävät strategiatyöpajoja 14.4. ja 12.5. Kutsu työpajoihin lähetetään kaikkien hyvinvointialueiden kirjaamoihin. Mukaan toivotaan hyvinvointialueiden kehittämistoiminnasta vastaavia johtajia ja asiantuntijoita.

Ensimmäiseen strategiatyöpajaan 17.3. osallistui useiden hyvinvointialueiden edustajia. Kanta-Häme, Pirkanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HUS, Kymenlaakson hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite, Satakunnan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. 

Työpajassa keskeisiksi yhteisiksi teemoiksi tunnistettiin muun muassa tiedon vaikuttava hyödyntäminen ja järjestelmien yhteentoimivuus, tiedon hyödyntämistä mahdollistava lainsäädäntö sekä ennakoiva asiakkaan tukeminen tietoon perustuen. Lisäksi työpajassa nostettiin esiin yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen, jota ilman muutosten toteuttaminen ei onnistu. 

Työpajojen lisäksi strategiasta on mahdollista keskustella STM:n Suuntaviivat nyt -seminaarissa 20.4. (linkki avautuu uuteen ikkunaan STM:n sivuille). Samoin STM:n ICT-toimittajatilaisuussa 9.5. (linkki avautuu uuteen ikkunaan STM:n sivuille) tarjotaan mahdollisuutta keskustella erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen tavoitteista. Tietoa tilaisuuksista saa STM:n tapahtumakalenterista.

Strategiatyön tulokset yhteensovitetaan tulevan hallitusohjelman kanssa. Tämän jälkeen, alkusyksystä 2023 järjestetään vielä yhteinen kuulemistilaisuus strategiatyön tuloksista.