Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
STM rahoittaa 12:ta sosiaalityön yliopistotasoista tutkimusta vuonna 2023
-

Julkaistu

STM rahoittaa 12:ta sosiaalityön yliopistotasoista tutkimusta vuonna 2023

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 1.6.2023 seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt neljättä kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Vuonna 2023 rahoitettavat tutkimushankkeet vahvistavat sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioivat hyvinvointialueet sosiaalihuollon keskeisenä toimintaympäristönä. Avustusta myönnettiin 12 hankkeelle yhteensä 4,88 miljoonaa euroa.

Tutkimusrahoitusta on voinut hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, hyvinvointialueiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen hankkeisiin. Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin sekä tieteellisestä että käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta.

Rahoitusta saavat seuraavat tutkimushankkeet (tutkimushanke, hakijataho, vastuututkija, avustusmäärä):

•    Lapsinäkökulmainen arviointi ja työskentely vaativissa erotilanteissa (LATVE), Lapin yli-opisto, Merja Laitinen, 468 531 euroa
•    Perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU), Jyväskylän yliopisto, Johanna Kiili, 450 103 euroa
•    Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa (IKÄPÄ), Helsingin yliopisto, Elina Viro-kannas, 358 879 euroa
•    Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO), Itä-Suomen yliopisto, Sanna Laulainen, 438 347 euroa 
•    Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA), Turun yliopisto, Johanna Kallio, 441 945 euroa 
•    Lastensuojelu sosiaalisina verkostoina – Kohti ekologista, suhdeperustaista ja systeemistä agendaa? (CHILD-SOCNET), Helsingin yliopisto, Timo Harrikari, 464 635 euroa 
•    Digitaalisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sosiaalityössä (DIGISOS), Turun yliopisto, Leo Nyqvist 474 578 euroa
•    Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA-hanke), Laurea-ammattikorkeakoulu, Teemu Rantanen, 421 400 euroa  
•    Ikääntyneiden palveluohjaus hyvinvointialueilla, asiakasturvallisen ja vaikuttavan palveluohjauksen kehittäminen muuttuvissa paikoissa ja tiloissa (IPO), Jyväskylän yliopisto, Heli Valokivi, 421 554 euroa 
•    Ulkomaalaistaustaiset päihdepalvelujen asiakkaina. Kohti yhdenvertaisempaa saavutettavuutta ja vaikuttavuutta (USVa), Itä-Suomen yliopisto, Kati Kataja, 412 097 euroa 
•    Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla (RA-VATTI), Itä-Suomen yliopisto, Merja Tarvainen 449 917 euroa 
•    Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla – saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea?, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Katja Kuusisto, 428 645 euroa 

Hakemuksia tuli yhteensä 29. Hakemukset olivat laadultaan korkeatasoisia ja kohdentuivat laajasti koko sosiaalihuollon toimintakenttään. Hakijoina olivat pääasiassa yliopistot ja ammattikorkeakoulut valtakunnallisesti kattavasti.  
 
Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Tutkimusten painoalueista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Rahoituspäätökset perustuvat vertaisarviointiin, jonka yhteydessä kuullaan myös erillistä arviointiryhmää.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen (VTR) yhteisiä seminaareja, joissa kootaan yhteiselle keskustelufoorumille ajankohtaista sosiaalityön ja sosiaalihuollon tutkimusta. Seminaarit toteuttavat sosiaalihuollon strategisen kehittämisohjelman jalkauttamista ja kiinnittävät alkaneitten sosiaali-työn tutkimusrahoitushankkeiden työtä sosiaalihuollon kentällä tehtävään kehittämistyöhön.

Lisätietoja:
sosiaalineuvos Juha Luomala, etunimi.sukunimi@gov.fi
erityisasiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, etunimi.sukunimi@gov.fi

Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus (avautuu uuteen ikkunaan STM:n sivuille)