Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Yhteinen hanke lastensuojelun ja vanhemmuuden tuen kehittämiseen käynnistyy elokuussa
-

Julkaistu

Yhteinen hanke lastensuojelun ja vanhemmuuden tuen kehittämiseen käynnistyy elokuussa

Pitkäjänteinen ja sitoutunut valmistelutyö lastensuojelun ja vanhemmuuden tuen kehittämiseksi on tuottanut tulosta: Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon liittojen maakuntien yhteistyöryhmät ovat päättäneet puoltaa EU-hankerahoitusta ISOn sekä Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden yhteiselle Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hankkeelle. Elokuussa alkavassa ryhmähankkeessa kehitetään lastensuojelun moniammatillista osaamista ja toimintamalleja, joiden avulla vanhemmuutta sekä lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti. 

Jokaisella hyvinvointialueella työskentelee moniammatillinen hanketiimi, joka yhdistää sosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä perheterapian ammattilaisten osaamiset ja voimavarat. Hyvinvointialueiden hanketyöntekijöitä on mukana kaikkiaan kymmenen henkilöä: Etelä-Savon ja Kainuun tiimeissä työskentelee kummassakin kolme kokoaikaista hanketyöntekijää sekä Pohjois-Savon tiimissä kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista hanketyöntekijää.

ISO toimii hankkeen vastuullisena päätoteuttajana ja ISOn osahankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää. Hankepäällikkönä toimii ISOn kehittämispäällikkö Päivi Malinen. Hankekoordinaattori on valittu, ja hänen yhteystietonsa ilmoitetaan hankkeen käynnistyessä.

Hanke tarjoaa vanhemmille konkreettista tukea ja ohjausta lapsesta huolehtimiseen sekä vanhempana toimimiseen hankalissakin perheiden tilanteissa. Samalla uudistetaan monialaisen yhdessä työskentelyn tapoja ja kehitetään työntekijöiden ja asiakkaiden verkostoihin jalkautuvien moniammatillisten tiimien toimintarakenteita.

Tulemme järjestämään lastensuojelun henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille suunnattuja valmennuksia, koulutuksia ja muita yhteisiä oppimisprosesseja, joiden kautta työntekijät saavat osaamista, konkreettisia toimintamalleja, työvälineitä ja mittareita perheiden kanssa työskentelyyn ja vaikuttavuuden arviointiin.

Lisäksi tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun asiakkaana olleiden nuorten ja vanhempien kanssa ja luomaan hyvinvointialueille suunnitelmallista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa. Haluamme vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja tuoda erityisesti vanhempien ja lasten ääntä kuuluville sosiaalityössä ja sen kehittämisessä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeen yhteistyöhön, ota yhteyttä hankepäällikköön (linkki vie ISO-henkilöstön yhteystietojen sivulle).

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  2 248 352 euroa, josta 1 798 681 euroa tulee hankerahoituksena Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Hanke käynnistyy elokuussa ja kestää vuoden 2026 loppuun.

Lue Pohjois-Savon liiton hankeuutinen tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hanketoteuttajien logot