Ikäosaaminen

Väestön ikääntyminen on suomalaisen hyvinvointivaltion saavutus, josta on syytä olla ylpeä. On hyvä muistaa, että ikääntyvä väestö ei ole yhdenmukainen joukko ihmisiä vaan hyvin moninainen niin hyvinvoinnin, toimintakyvyn kuin terveydenkin näkökulmista. Ikääntyvä väestö ei ole sosiaalinen ongelma tai kustannuserä, vaan voimavara – kun se oikein oivalletaan.

 

Ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivoja ja kokonaisuutta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa iäkkäiden palveluista ja ikääntyneen väestön tilanteesta sekä antaa välineitä hyvinvointia ja toimintakykyä edistävään työhön. Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) puolestaan vastaa valtakunnallisesta ohjauksesta ja valvonnasta, jonka tavoitteena on varmistaa asiakkaiden oikeusturvaa, palvelujen laatua ja oikeudenmukaista kohtelua.

 

Iäkkäiden palvelujen järjestämistä ja toteuttamista ohjaavat Vanhuspalvelulaki (980/2012) ja Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

 

Ikääntymisen vaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan osaamista. Ikäosaamisen käsitteen mukaisesti ikääntyminen ymmärretään laajana ja monimuotoisena ilmiönä. Ikäosaaminen on tietoa, taitoa, asennetta ja etiikkaa.


Karelia-ammattikorkeakoulun ja ISOn yhteistyössä on julkaistu seuraavaa:

Ikäystävällinen yritys - senioriasiakkaat tulevat!

IkäNYT! -verkkolehti

Terveisiä Ikä-Suomesta!

Ikä! Moninainen ikäosaaminen

Ikäsyrjästä - Puheenvuoroja ikäosaamisesta

Ikäosaamista Voimalasta

Strong Competence in Ageing

Ikäosaamisen YAMK-koulutukselle on perustettu FB-sivu: Karelia ikäosaamisen YAMK

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi