Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
-

Kansa-koulu III -hanke

Kansa-koulu III -hanke valmensi kirjaamisen tietoja ja taitoja sosiaalialan ammattilaisille, jotka työskentelevät kunnissa ja yrityksissä.

Poika katsoo kiikareilla

Ajankohtaista

Kansa-koulu III -hanke päättyi 31.12.2021. Kiitämme lämpimästi kaikkia toiminnassa mukana olleita! 

Hankkeen viimeinen uutiskirje (linkki avautuu uuteen ikkunaan) kokoaa tehdyn työn. Uutiskirjeestä löytyy muun muassa lyhyt video (linkki avautuu uuteen ikkunaan), johon on tiivistetty hankkeen tulokset ja aikaansaannokset. Voit katsoa videon myös alempana tällä sivulla.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.kirjaamisfoorumi.fi (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Vaikeiden kysymysten vastauspankki on sivuston uusin sisältö, johon on koottu valmennuksissa esitettyjä kinkkisiä kirjaamisen kysymyksiä sekä niihin saatuja vastauksia.

Hankkeen perustiedot

Sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu III -hanke (linkki vie Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankesivulle) valmensi kirjaamisasiantuntijoita sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon toimijoille. Kirjaamisvalmennusta tarjottiin ensisijaisesti sellaisille organisaatioille, joissa ei ollut riittävästi kirjaamisvalmentajia tai henkilöstöä ei oltu valmennettu määrämuotoiseen kirjaamiseen. Lisäksi tarjottiin kertausvalmennusta aikaisemmissa Kansa-koulu-hankkeissa valmennetuille konkareille.

Hankkeessa rakennettiin Kirjaamisfoorumi (linkki vie Kirjaamisfoorumin sivustolle) - digitaalinen oppimisympäristö ja avoin materiaalipankki - valmennusten toteutuksen tueksi. Uudet ja kertaavat valmennukset toteutettiin Kirjaamisfoorumin suljetulla digitaalisella oppimisalustalla. Tuettu itseopiskelu ja helposti omaksuttavat opiskelumateriaalit mahdollistivat valmennuksen suorittamisen työn ohessa omien aikataulujen ehdoilla. 

Kirjaamisfoorumin materiaalipankkiin (linkki vie Kirjaamisfoorumin materiaalipankkiin) on koottu vapaasti käytettävissä oleva valmennusmateriaali ja välineitä, joita voi hyödyntää arkipäivän kirjaamisongelmissa, oman organisaation valmennuksissa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa. Vastauspankkiin (linkki vie Kirjaamisfoorumin vastauspankkiin) on koottu hankkeen aikana tulleita kiperiä kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia.

Hanke koordinoi myös kirjaamisasiantuntijoiden verkostojen toimintaa. ISOn alueella toimi Itä- ja Keski-Suomen kirjaamisasiantuntijaverkosto. Päivi Malinen työskenteli ISOssa hankkeen osa-aikaisena (40 %) aluekoordinaattorina.

Kirjaamisfoorumin toteutuksesta vastaava Kansa-koulu III (2020–2021) oli valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysministeriön valtioavustama hanke. Hankkeen toteutuksessa olivat mukana kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta.

Kirjaamisen jatkokehittämiseksi on jätetty hankehakemus "Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa". Rahoitusta haetaan Suomen kestävän kasvun RRF-rahoituskanavasta ja hanke kestäisi keväästä vuoden 2022 loppuun asti.

Hankkeen videot

Hankkeen materiaaleja

Blogikirjoitukset

Seuraa somessa

Ota yhteyttä

Päivi Malinen

erityisasiantuntija, sosiaalityö

044 024 6415

paivi.malinen@isonet.fi