Itä- ja Keski-Suomen kirjaamisasiantuntijaverkosto

Itä- ja Keski-Suomen kirjaamisasiantuntijaverkosto kokoaa yhteistyöhön sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen paneutuvia asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, oppilaitoksista sekä järjestöistä. Verkoston toimintaa koordinoidaan Kansa-koulu III -hankkeessa ja se kokoontuu pari kertaa vuodessa etäyhteyksin.


Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi