Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoitus on tukea perheitä ja viime kädessä turvata lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen hyvät edellytykset. Lastensuojelua uudistetaan valtakunnallisesti systeemiseksi, ihmissuhdeperustaiseksi tiimityöksi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEssa on tehty työtä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria. Jatkossa LAPE-työssä keskitytään sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johdon yhdyspinta-osaamisen vahvistamiseen, lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin juurruttamiseen sekä lapsi- ja perhelähtöisten palvelukokonaisuuksien vakiinnuttamiseen.

ISO on jatkossa mukana oman toiminta-alueensa maakunnallisissa LAPE-työryhmissä ja tekee yhteistyötä THL:n kanssa valtakunnallisen lastensuojelun yhteiskehittämisrakenteen toteuttamisessa. ISO on mukana myös Pohjois-Savon perhetyön kehittäjäverkostossa, jonka toiminta alkoi LAPEn myötä.

Dokumentointi on keskeinen osa-alue lastensuojelun sosiaalityössä. ISO järjesti tämän osaamisen vahvistamisen tueksi lastensuojelun asiakassuunnitelmien dokumentointiseminaarit Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Käytännön tuki lastensuojelutyön arkeen on Lastensuojelun käsikirja.

Tutustu tästä selvitykseen monimutkaisista ja erityistä osaamista edellyttävistä asiakastilanteista sosiaalityössä.

THL:n tuore julkaisu Uudistuva lastensuojelu: kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa kokoaa yksiin kansiin uusia avauksia ja tutkimukseen perustuvaa tietoa lastensuojelun kehittämisen tueksi.

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi