Lastensuojelu

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria.

LAPE pyrkii edistämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja voimavaroja. Hankkeessa rakennetaan integroituja palvelukokonaisuuksia sekä uudistetaan lastensuojelun ja vaativien palvelujen kokonaisuutta.

Sosiaalialan osaamiskeskuksilla on edustusta LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmässä. ISO on aktiivisesti mukana sosiaalialan osaamiskeskusten ja THL:n yhteistyössä, jossa järjestetään yhteiskehittämispäiviä. ISO tukee maakuntien LAPE-ryhmien kehittämistyötä.

Käytännön tuki lastensuojelutyön arkeen on Lastensuojelun käsikirja.

Tutustu tästä selvitykseen monimutkaisista ja erityistä osaamista edellyttävistä asiakastilanteista sosiaalityössä.

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi