Päihdetyö

Päihteiden ongelmakäyttö on sosiaalinen ongelma, joka kietoutuu usein yhteen taloudellisten vaikeuksien, vaikean työllistymisen, masennuksen, ihmissuhdeongelmien tai asumiseen liittyvien pulmien kanssa. Päihdetyössä pyritään vaikuttamaan ihmisten tilanteisiin sekä ennalta ehkäisevän toiminnan että korjaavan työn kautta.

ISO on mukana Savojen päihdefoorumissa ja Pohjois-Karjalan maakunnallisessa päihdetyön verkostossa. Lisäksi ISO osallistuu Itä-Suomen AVIn poikkihallinnolliseen ehkäisevän päihdetyön ryhmään.

Päihdepäivät on valtakunnallinen, vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestämä valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi