Päihdetyö

Päihteiden ongelmakäyttö on sosiaalinen ongelma, joka kietoutuu usein yhteen taloudellisten vaikeuksien, vaikean työllistymisen, masennuksen, ihmissuhdeongelmien tai asumiseen liittyvien pulmien kanssa. Päihdetyössä pyritään vaikuttamaan ihmisten tilanteisiin sekä ennalta ehkäisevän toiminnan että korjaavan työn kautta. ISO on mukana Savojen päihdefoorumissa.

Päihdepäivät on valtakunnallinen, vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestämä valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi